Lietuvių kalbos institutas kviečia į Instituto mokslinę ataskaitinę konferenciją

Lietuvių kalbos institutas kviečia į Instituto mokslinę ataskaitinę konferenciją, vyksiančią 2022 m. sausio 24 d. Konferencija vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Norintieji dalyvauti konferencijoje privalo registruotis. Užsiregistravusieji gaus laišką su nuoroda prisijungti. Registraciją galite atlikti spustelėję šią nuorodą https://rb.gy/dl8yah.

 

Konferencijos programa

 

8.30–8.45 Prisijungimas nuotoliniu būdu

8.45–9.00 Konferencijos atidarymas

Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

9.00–9.20 Iš Lietuvių kalbos instituto istorijos: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacijos pradžia

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Geolingvistikos centras

9.20–9.40 Prūsų vardyno paslaptys Interaktyviame Rytų Prūsijos žemėlapyje V

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

9.40–10.00 Serbų raštijos įtaka LDK rusėniškajai rankraštinei tradicijai: naujausi duomenys

Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, Raštijos paveldo tyrimų centras

10.00–10.20 Motyvuotieji intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

10.20–10.40 Kavos pertrauka

10.40–11.00 (Ne)terminai žiniasklaidoje ir grožinėje literatūroje

Dr. Asta Mitkevičienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė, Terminologijos centras

11.00–11.20 Lietuvių leksikos naujadaros tyrimai

Dr. Daiva Murmulaitytė, Bendrinės kalbos tyrimų centras

11.20–11.40 Kognityvinių propozicinių modelių teorijos taikymas dūriniams tirti

Dr. Lina Rutkienė, Terminologijos centras

11.40–12.00 Turinio dialektologija: mirtis kaip vertybių matas pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje

Dr. Vilija Ragaišienė, Geolingvistikos centras

12.00–12.20 Naujas požiūris į lietuvių tarminę leksikografiją

Dr. Vilija Sakalauskienė, Bendrinės kalbos tyrimų centras

12.20–13.30 Pietų pertrauka

13.30–13.50 Tarminių lietuvių kalbos variantų profiliai: multimodalusis požiūris

Dr. Violeta Meiliūnaitė, Geolingvistikos centras

13.50–14.10 Tautinio ir kultūrinio tapatumo ženklai Vilniaus apskrities toponimijoje

Dokt. Pavel Skorupa, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

14.10–14.30 Pietryčių Lietuvos daugiakalbiškumo raida dinaminiuose skaitmeniniuose žemėlapiuose

Dokt. Aidas Gudaitis, Geolingvistikos centras

15.00–15.20 Senųjų raštų duomenų bazė: paieškų sistemos sprendimai

Dr. Mindaugas Šinkūnas, Raštijos paveldo tyrimų centras

15.20–15.40 Lietuvių kalbos gramatika ir neuroniniai tinklai

Dr. Daiva Šveikauskienė, Bendrinės kalbos tyrimų centras

15.40–16.00 Lietuvių kalbos instituto veikla: darbai ir rezultatai

Dr. Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

 

Daugiau informacijos el. p.