Lietuvių kalbos institutas dalyvavo 18-ojoje kasmetinėje EFNIL konferencijoje

2021 m. spalio 6–8 d. įvyko 18-oji Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (angl. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) rengiama konferencija ir Generalinė asamblėja. Šiame tarptautiniame renginyje Lietuvių kalbos institutui atstovavo Instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė ir Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Anželika Gaidienė.

Spalio 7 d. pranešimą 18-ojoje EFNIL konferencijoje skaitė dr. Anželika Gaidienė. Mokslininkės pranešimo tema – „Lithuanian Language Technology Landscape: from Documents to Language Technologies“. Pranešimo metu, remiantis pirminiais tarptautinio projekto „European Language Equality“ rezultatais, buvo pristatytas lietuvių kalbos išteklių ir kalbos technologijų kraštovaizdis.

Dr. Anželika Gaidienė skaito pranešimą 18-ojoje EFNIL konferencijoje

Spalio 8 d. dr. Albina Auksoriūtė Generalinėje EFNIL asamblėjoje pateikė pasiūlymą kitų metų 19-ąją EFNIL konferenciją ir Generalinę asamblėją surengti Lietuvoje. EFNIL nariai pasiūlymui pritarė, tad džiugiai pranešame, kad 2022 m. 19-oji EFNIL konferencija vyks Vilniuje. Konferenciją organizuos Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Jau pristatyta ir preliminari kitų metų tema – Kalba ir migracija (angl. Language and Migration).

Akimirka iš EFNIL Generalinės asamblėjos

EFNIL remia nacionalines Europos kalbas, jų įvairovę, kaip tvirčiausią įvairių kalbinių galimybių garantą, kaip priemonę stiprinti europinės tapatybės suvokimą ir saugoti bei gausinti Europos kultūros lobyną. Lietuvių kalbos institutas yra EFNIL narys.

Daugiau informacijos apie šių metų konferenciją: http://www.efnil.org/.

Konferencijos programa: http://efnil.org/conferences.

Konferencijos akimirkos: https://jezik.hr/efnil/conference-photos/