Lietuvių kalbos institutas 24-ojoje Vilniaus knygų mugėje

Vasario 22–25 d. parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko 24-ioji Vilniaus knygų mugė, kuri atnešė daug gerų emocijų ir įspūdžių. Knygų mugės metu galima buvo įsigyti apie 200 skirtingų Lietuvių kalbos instituto leidinių: monografijų, mokslo studijų, žodynų, periodinių leidinių ir kt. Mūsų stende lankytojai turėjo progą susitikti su knygų autoriais, seniai matytais kolegomis, bičiuliais. Įvyko trys knygų pristatymai, per kuriuos buvo aptarti trys naujausi Instituto išleisti moksliniai darbai, vyko diskusijos, per kurias mūsų mokslininkai ir kolegos iš kitų institucijų dalijosi savo mintimis, patirtimi, kėlė įdomius klausimus, svarstė apie tolesnes tyrimo perspektyvas. Džiaugiamės, kad mūsų mokslininkai turėjo galimybę pasidalinti taip ilgai brandintais savo darbo vaisiais.

Iki susitikimo kitais metais!

Dalijamės Knygų mugės akimirkomis.