„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) iki 2014 m. leistas recenzuojamas mokslo žurnalas, kuriame nagrinėjami bendrinės lietuvių kalbos norminimo istorijos, teorijos bei dabartinės kodifikacijos, taip pat  lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje, kalbinių nuostatų ir kalbos politikos klausimai.

2014 m. spalio pradžioje išėjo 86-as numeris – paskutinis tokio formato ir tokiu pavadinimu.

Nuo 2014 m. žurnalas, išlaikydamas tęstinumą ir tyrimų kryptį bei redakcinės kolegijos branduolį, keičia pavadinimą: vadinasi „Bendrinė kalba“ ir leidžiamas elektronine forma.

Kalbos kultūra 64
Kalbos kultūra 64, 1993
Plačiau
Kalbos kultūra 65
Kalbos kultūra 65, 1993
Plačiau
Kalbos kultūra 66
Kalbos kultūra 66, 1994
Plačiau
Kalbos kultūra 67
Kalbos kultūra 67, 1995
Plačiau
Kalbos kultūra 68
Kalbos kultūra 68, 1996
Plačiau
Kalbos kultūra 69
Kalbos kultūra 69, 1997
Plačiau
Kalbos kultūra 70
Kalbos kultūra 70, 1997
Plačiau
Kalbos kultūra 71
Kalbos kultūra 71, 1998
Plačiau
Kalbos kultūra 72
Kalbos kultūra 72, 1999
Plačiau

Redakcinė kolegija:

 

Gintautas Akelaitis, Angelė Kaulakienė, Pranas Kniūkšta, Vitas Labutis, Vitalija Maciejauskienė, Rita Miliūnaitė, Gertrūda Naktinienė, Rasuolė Vladarskienė (ats. redaktorė), Marija Zavjalova, Kazimieras Župerka.

Leidinys – tai straipsnių rinkinys. Sąsiuvinio apimtis apie 10 autorinių lankų. Per metus buvo išleidžiami du, pastaraisiais metais išeina po vieną sąsiuvinį. Rengia ir leidžia Kalbos kultūros skyrius (anksčiau Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos skyrius).

Eina nuo 1961 m. „Kalbos kultūros“ leidinio organizatorius, krypties kūrėjas ir ilgametis atsakomasis redaktorius (1961–1991) buvo akademikas Kazys Ulvydas (miręs 1996 m.). „Kalbos kultūra“ buvo pirmas pokario Lietuvoje pradėtas leisti periodinis leidinys, skirtas kalbos praktikai. Jo pirmojo sąsiuvinio pratarmėje nurodyta leidinio paskirtis ir uždavinys – tobulinti ir turtinti gimtąją kalbą, kad ji galėtų kuo geriausiai tenkinti visuomenės poreikius.

1991–2003 m. leidinio atsakomasis redaktorius buvo Pranas Kniūkšta.

Kas dešimtame sąsiuvinyje pateikiamos dešimties sąsiuvinių dalykinės ir straipsnių rodyklės. Nuo 1994 m. pradėtas leisti atskiras leidinys „Terminologija“ iš „Kalbos kultūros“ perėmė terminologijos dalykus.

„Kalbos kultūra“ nustatė ir įtvirtino pokario metų lietuvių bendrinės kalbos norminimo kryptis ir kalbos kultūros darbo taktiką. Pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių kalbos norminimo ir tvarkybos darbas pasuko ta linkme, kurią pradėjo ir nuosekliai tęsė šis leidinys. Lietuvoje leidžiamas periodinis leidinys „Gimtoji kalba“ visų pirma rašo praktiniais kalbos kultūros klausimais, todėl „Kalbos kultūra“ pasuko kalbos kultūros teorijos linkme, joje daugiau dėmesio skiriama bendriesiems kalbos kultūros reikalams, taip pat kalbos ir visuomenės santykiams nagrinėti.

 

Straipsnius, recenzijas ir kitas publikacijas prašom siųsti el. pašturasuole@lki.lt ar  kalboskultura@lki.lt arba adresu:

Leidiniui „Kalbos kultūra“

Lietuvių kalbos institutas

Vileišio g. 5

LT-10308 Vilnius

Leidinį „Kalbos kultūra“ galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto leidykloje, tel. (8~5) 234 60 58.

Informacija autoriams