Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.

Acta Linguistica Lithuanica
(Lietuvių kalbotyros klausimai)

 

Atsakingoji redaktorė GRASILDA BLAŽIENĖ (nuo 2010 06 29)

Redakcijos sekretorė DALIA KAČINAITĖ (nuo 2010 06 29)

 

Lietuvių kalbos instituto leidinys Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių bei baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai

Acta Linguistica Lithuanica 38
Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 37
Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 36
Pratarmė 7 Z i g m a s Z i n k e v i č i u s. Jurgis Gerulis – mokslininkas ir žmogus 9 A l g i …
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 35
Trumpas aprašymas
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 34
Trumpas aprašymas
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 33
Trumpa įvadinė ištrauka
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 32
Trumpas aprašymas
Plačiau

Straipsnius, recenzijas bei siūlomus recenzuoti leidinius prašome siųsti redakcijos adresu.