Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.

Acta Linguistica Lithuanica
(Lietuvių kalbotyros klausimai)

 

Atsakingoji redaktorė GRASILDA BLAŽIENĖ (nuo 2010 06 29)

Redakcijos sekretorė DALIA KAČINAITĖ (nuo 2010 06 29)

 

Lietuvių kalbos instituto leidinys Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių bei baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai

Acta Linguistica Lithuanica 56
56 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 55
55 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 54
54 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 53
53 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 52
52 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 51
51 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 50
50 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 49
49 TOMAS
Plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 48
48 TOMAS
Plačiau

Straipsnius, recenzijas bei siūlomus recenzuoti leidinius prašome siųsti redakcijos adresu.