Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.

Acta Linguistica Lithuanica
(Lietuvių kalbotyros klausimai)

 

Atsakingoji redaktorė GRASILDA BLAŽIENĖ (nuo 2010 06 29)

Redakcijos sekretorė DALIA KAČINAITĖ (nuo 2010 06 29)

 

Lietuvių kalbos instituto leidinys Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių bei baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai

Acta Linguistica Lithuanica 69
69 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 68
68 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 67
67 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 66
66 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 64-65
64–65 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 62-63
62–63 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 61
61 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 60
60 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 59
59 TOMAS
Skaityti plačiau

Straipsnius, recenzijas bei siūlomus recenzuoti leidinius prašome siųsti redakcijos adresu.