Autorius Pavadinimas Kaina Eur
Keinys S. (vyr. red.) Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 7 pataisytas ir papildytas leidimas 30,00
Mikulėnienė D. (sud., m.red.), Morkūnas K. (sud., m.red.), Vidugiris A. (sud.) Dieveniškių šnektos žodynas A–M I t. 12,00
Mikulėnienė D. (sud., m.red.), Morkūnas K. (sud., m.red.), Vidugiris A. (sud.) Dieveniškių šnektos žodynas N–Ž II t. 9,00
Ermanytė I., Kažukauskaitė O., Naktinienė G., Paulauskas J., Šimėnaitė Z., Vilutytė A. (rengė) Frazeologijos žodynas 18,00
Vilutytė A. Kaltanėnų šnektos žodynas 19,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos šnektos žodynas A–M I t. 19,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos šnektos žodynas N–Ž II t. 19,00
Aleksandravičius J. Kretingos tarmės žodynas 12,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas A–H I t. 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas I–O II t. 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas P–S III t. 20,00
Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas Š–Ž IV t. 20,00
Kažukauskaitė O. (parengė) Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas 23,00
Kregždys R. Lietuvių kalbos polonizmų žodynas 40,00
Sližienė N. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas S–Ž II t. 2 d. 6,00
Naktinienė G. (vyr.red.), Paulauskas J., Petrokienė R., Šimėnaitė Z., Vitkauskas V., Zabarskaitė J. Lietuvių kalbos žodynas I–XX, 1941–2002 Elektroninis leidimas (USB) 25,00
Eigminienė M., Šekšnaitė B. Lietuvių–kroatų pasikalbėjimai 5,00
Kijanskaitė I. Lietuvių–slovėnų pasikalbėjimai 4,00
Bojtaras E. Lietuvių–vengrų kalbų žodynas 21,00
Bilkis L., Razmukaitė M., Maciejauskienė V. Lietuvos vietovardžių žodynas A-B I t. 23,00
Bilkis l., Blažienė G., Norkaitienė M., Ragauskaitė A., Razmukaitė M., Sviderskienė D. Lietuvos vietovardžių žodynas C-F II t. 24,00
Švambarytė-Valužienė J. Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika. Žodynas 17,00
Vosylytė K. Palyginimų žodynas 15,00
Leskauskaitė A., Ragaišienė V. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. I tomas. A-M 20,00
Vidūnas V. Sanskrito-lietuvių vėrinys 15,00
Lyberis A. Sinonimų žodynas nėra
Vanagienė B. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas A-O 15,00
Vanagienė B. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas P-Ž 15,00
Lipskienė J. Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai 18,00
Žilinskienė V., Kalėdienė L. Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 2,00
Žilinskienė V., Kalėdienė L. Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 2,00
Žilinskienė V., Kalėdienė L. Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas 3,00
Markevičienė Ž., Markevičius A. Vidiškių šnektos žodynas 15,00
Norkaitienė M. Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žodynas 6,00