Autorius Pavadinimas Kaina Eur
Morozova N., Potašenko G. Alfavit duchovnyj Vasilia Zolotova 10,00
Rinkauskienė R. (sud.) Dusetų apylinkių tekstai 5,00
Kardelis V. (sud.) Dūkšto apylinkių tekstai + CD 5,00
Bacevičiūtė R., Sakalauskienė V. (sud.) Griškabūdžio apylinkių tekstai + CD 5,00
Miškinienė G. (red., parengė) Ivano Luckevičiaus Kitabas 23,00
Paaver M.-L., Potašenko G. Ivano Michailovo gyvenimas ir ikonų tapyba 35,00
Rimša V. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo 4,00
Lučinskienė M. Jono Jaknavičiaus EwangeliePolskie y Litewskie 13,00
Sakalauskienė V. (sud.) Jurbarko apylinkių tekstai 5,00
Pupkis A. Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai 6,00
Bakšienė R., Vaišnienė D. Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai 6,00
Vasiliauskienė V., Rutkovska K. Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios 35,00
Vasiliauskienė V., Rutkovska K. Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų Gavėniai 30,00
Leskauskaitė A. Kučiūnų krašto šnektos tekstai + CD 6,00
Jaroslavienė J., Tuomienė N.  (sud.) Lazūnų šnektos tekstai + CD 5,00
Drotvinas V. (parengė) Brodovskis J. Lexicon I t. 23,00
Drotvinas V. (parengė) Brodovskis J. Lexicon II t. 23,00
Drotvinas V. (parengė)  Brodovskis J. Lexicon III t. 16,00
Bacevičiūtė R., Ivanauskienė A., Leskauskaitė A., Trumpa E. (sud.) Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija 6,00
Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A., Vaišnienė D. (sud.) Lietuvių tarmės II dalis CD 8,00
Lietuvių tarmės III dalis CD 5,00
Lemeškin I., Zabarskaitė J. (sud.) Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas I t. 15,00
Lemeškin I., Zabarskaitė J. (sud.) Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas II t. 20,00
Leskauskaitė A. (sud.) Marcinkonių šnektos tekstai + CD 5,00
Kardelis V. (sud.) Mielagėnų apylinkių tekstai + CD 3,00
Zabarskaitė J. (sud.), Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. (red.) Mokslas krikščioniškas žemaitiškai parašytas 12,00
Tuomienė N. Ramaškonių šnektos tekstai + CD 5,00
Markevičienė Ž., Markevičius A., Salienė V. (sud.) Rytų aukštaičiai anykštėnai  + CD 6,00
Balčiūnienė A., Varnauskaitė K., Leskauskaitė A. (sud.) Rytų aukštaičiai kupiškėnai + CD 6,00
Meiliūnaitė V., Marcišauskaitė V. (sud.) Rytų aukštaičiai panevėžiškiai + CD 6,00
Rinkauskienė R., Bacevičiūtė R., Salienė V. (sud.) Rytų aukštaičiai uteniškiai + CD 6,00
Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D. (sud.) Rytų aukštaičiai vilniškiai + CD 6,00
Kavaliūnaitė G. (parengė) Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis testamentas 44,00
Kavaliūnaitė G. (parengė) Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis testamentas (su dėžele) 50,00
Leskauskaitė A. (sud.) Seirijų šnektos tekstai 10,00
Gudelienė B. Simono Daukanto Žodrodžio ir jo verstų lietuviškų antraščių žodžių INDEKSAI 6,00
Bacevičiūtė R. (sud.) Šakių šnektos tekstai + CD 4,00
Pabrėža J., Macišauskaitė V., Leskauskaitė A. (sud.) Šiaurės žemaičiai telšiškiai + CD 6,00
Markevičienė Ž., Markevičius A., Markevičius V. (sud.) Širvintiškių tekstai + CD 6,00
Judeikienė A. (sud.) Švėkšnos šnektos tekstai 4,00
Judeikienė A. (sud.) Taip šneka lietuvininkai Saugose + CD 5,00
Kažukauskaitė O., Šepetytė R. (parengė) Pabrėža J. A. Taislius augyminis I t. 23,00
Šepetytė R. (parengė) Pabrėža J. A. Taislius augyminis II t. 25,00
Šepetytė R. (parengė) Pabrėža J. A. Taislius augyminis III t. 25,00
Miškinienė G, Güllüdağ N. (parengė) Turkų–lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) 3,00
Kazlauskaitė R., Lapinskienė L., Bacevičiūtė R. Vakarų aukštaičiai šiauliškiai 5,00
Bukantis J., Leskauskaitė A., Salienė V. (sud.) Vakarų žemaičiai 5,00
Vidugiris A. (sud.) Mikulėnienė D. (sud., red.) Zietelos šnektos tekstai I dalis 6,00
Vidugiris A. (sud.) Mikulėnienė D. (sud., red.) Zietelos šnektos tekstai II dalis + CD 6,00