Kvietimas dalyvauti Visuotiniame Lietuvos mokslininkų suvažiavime

Šių metų gruodžio 13 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo (Gedimino pr. 53, Vilnius) istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje vyks Antrasis visuotinis Lietuvos mokslininkų suvažiavimas. Renginys skirtas strateginiams mokslo ir studijų sistemos klausimams aptarti. Būtina išankstinė registracija į renginį (tai padaryti galite iki gruodžio 11 d. 17 val. internetiniu adresu: https://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.registruotis?p_registracijos_id=2610&p_forma=1).

Suvažiavime kviečiami dalyvauti universitetų, kolegijų, mokslo centrų ir kitų mokslinių tyrimo institucijų dėstytojai bei mokslo darbuotojai. Renginį organizuoja Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS).

Renginio kvietimas.

Renginio darbotvarkė.