Kviečiame susipažinti su Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos kortelių paroda

Kviečiame pasižiūrėti internete prieinamą Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos kortelių parodą.

Vienas žymiausių lietuvių baltistų Kazimieras Būga (1879–1924) paliko gausų rankraštinį palikimą. Tai ne tik gerai žinoma „Lietuvių kalbos žodyno“ kartoteka, bet ir dar kitų mažesnių žodynų medžiaga, tarp kurių yra ir etimologijų kartoteka. Etimologijos – tai žodžių kilmės paaiškinimai. Jas Būga kaupė vienodo formato kortelėse iš visų prieinamų mokslinių šaltinių. Iš viso sukaupta per 19 tūkst. tokių kilmės paaiškinimo kortelių, kurios turėjo virsti žodynu, tačiau dėl palyginti ankstyvos tyrėjo mirties liko rankraštyje.

Parodoje galima pamatyti įvairių kortelių, kurias Kazimieras Būga naudojo etimologijoms užrašyti, pavyzdžiui, kortelėms panaudoti seni rankraščiai, defektiniai lapeliai, seni dokumentai. Taupant popierių ne tik buvo panaudotos dokumentų švariosios pusės, bet ir pernaudotos paties K. Būgos sudarytos kortelės, dubletai, išbraukiant nebereikalingą informaciją. Laikui bėgant kelios etimologinio žodyno kortelės nukentėjo nuo graužikų.

Daugiau kortelių rasite suskaitmenintoje Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekoje.

Parodą parengė Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė, mokslo darbuotoja dr. Anželika Gaidienė, Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Šinkūnas ir Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Ernesta Kazakėnaitė.