Kviečiame į konferenciją-diskusiją „Humanitariniai mokslai: būklė ir perspektyvos“

2021 m. lapkričio 4 d. (ketvirtadienį) 9 val. kviečiame dalyvauti konferencijoje-diskusijoje „Humanitariniai mokslai: būklė ir perspektyvos“, kuri vyks Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje

PROGRAMA

Pirmininkauja Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas

9.00–9.10 Įžangos žodis

PRANEŠIMAI

9.10–9.40 Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Humanitariniai-socialiniai mokslai Vyriausybės programoje ir strateginiuose dokumentuose

9.40–9.55 Diskusija

9.55–10.25 Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas).

Humanitariniai mokslai ir aktyvi kultūros politika

10.25–10.40 Diskusija

10.40–11.10 Akad. Jūratė Sprindytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Retorikos perteklius, sprendimų stygius

11.10–11.25 Diskusija

11.25–11.45 Pertrauka

11.45–12.15 Akad. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilniaus universitetas).

Humanitariniai mokslai Lietuvoje ir archyvinių tyrimų būklė

12.15–12.30 Diskusija

12.30–13.00 Dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas).

Būti lituanistu Lietuvoje – misija (ne)įmanoma

13.00–13.15 Diskusija

13.15–13.45 Doktorantė Karolina Bagdonė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas).

Kodėl nereikėtų didinti doktorantų skaičiaus, bet gerinti kokybę?

13.45–14.00 Diskusija

14.00–14.20 Siūlymai rezoliucijos metmenims. Dalyvauja: prof. dr. Rimantas Balsys, prof. dr. Lina Petrošienė (Klaipėdos universitetas), dr. Nijolė Keršytė (Vilniaus universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas), akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas), akad. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas), dr. Sigitas Narbutas (LMA Vrublevskių biblioteka), doc. dr. Artūras Mickevičius (Vytauto Didžiojo universitetas) ir kiti.