Kviečiame dalyvauti Editos Ledichovos disertacijos gynime!

This page is only available in Lithuanian.

Rugsėjo 29 d., 13 val., Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje bus ginama Editos Ledichovos disertacija „Lietuvių bendrinės kalbos vokalizmo variantų eksperimentinis tyrimas“. Disertacijos darbo vadovė – dr. Rima Bakšienė.

Disertacijoje eksperimentinės analizės instrumentiniais metodais nuosekliai ir išsamiai ištirti bei aprašyti lietuvių bendrinės kalbos monoftongų variantų kokybės požymiai. Kalbininkai jau seniai buvo atkreipę dėmesį į kiekybinius ir kokybinius lietuvių kalbos garsų skirtumus, tačiau garsų sąveikos (koartikuliacijos) analizė ilgą laiką buvo paliekama nuošalyje. Ši disertacija – pirmasis sisteminis lietuvių bendrinės kalbos monoftongų kokybinių variantų aprašas.

Anot disertacijos autorės Editos Ledichovos, didžiausias iššūkis, su kuriuo teko susidurti, – didelis apdorojamų duomenų kiekis: iš viso sėkmingai ištirtos net 25 432 alofonų realizacijos. Šio eksperimentinio tyrimo rezultatai papildys kalbos mokslo duomenis.

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė – prof. dr. Asta Kazlauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004). Nariai: prof. dr. Edmundas Trumpa (Latvijos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004), doc. dr. Rūta Kazlauskaitė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004), prof. dr. Regina Rinkauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, humanitariniai mokslai, filologija, H 004) ir dr. Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004).

Maloniai kviečiame dalyvauti!