Kviečiame dalyvauti Dianos Dambrauskienės disertacijos gynime!

Birželio 15 d., 10 val., Lietuvių kalbos institute bus ginama Dianos Dambrauskienės disertacija „Pietų žemaičių raseiniškių kalbinis pereigiškumas: horizontalusis ir vertikalusis variantiškumas“. Disertacijos darbo vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Horizontalusis ir vertikalusis tradicinės pietų žemaičių raseiniškių patarmės kalbinis kontinuumas ištirtas remiantis geolingvistikos teorijomis ir metodologijomis, sociolingvistikos instrumentuotėmis.

Pirmą kartą, pritaikius geolingvistikos tyrimams svarbų daugiafunkcį (multimodalųjį) trijų pakopų modelį, sistemiškai išanalizuotas visas tradicinės lietuvių patarmės plotas: nustatytos gyvenviečių, „Lietuvių kalbos atlase“ (1977, 1982, 1991) įvardytų LKA punktais, bendruomenių vitališkumo ir administracinių statusų bei sociokultūrinių, socioekonominių sąlygų vietovėse koreliacijos, bendruomenių sociokultūrinės charakteristikos, mikro- ir makroaplinkos bei sociokultūrinių tinklų charakteristikų įtakos vietinių kalbos variantų pereigiškumui. Pirmą kartą į daugiafunkcį modelį integruota subjektyvių nuostatų ir objektyvių tarmiškumo rodiklių koreliacijos patikra, kiekybiškai įvertinti tarmiškumo rodikliai bei lygiai, išsiaiškintos tarminių požymių, išskiriančių pietų žemaičius raseiniškius iš kitų patarmių, vartosenos priežastys.

„Mano disertacijos temą galima laikyti magistro darbo tęsiniu. Magistro darbe išsiaiškinusi, kad Raseinių miesto ir apylinkių gyventojai bendrinei kalbai suteikia aukštesnę socialinę ir komunikacinę vertę nei tarminis kalbėjimas, o savo gyvenamąsias vietoves raseiniškiai dažniausiai priskiria netarminei zonai (tai reiškia, kad aplink Raseinius turėtų būti kalbama netarmiškai), nusprendžiau šia tema pasidomėti išsamiau“, – teigė disertacijos autorė.

Paklausta, su kokiais iššūkiais teko susidurti rašant disertaciją, D. Dambrauskienė atsakė: „Džiaugiuosi, kad visą medžiagą disertacijai spėjau surinkti dar iki griežto karantino. Todėl šį etapą pavyko užbaigti gana sklandžiai. Per tris mėnesius nuvažiuota nemažai kilometrų, pakalbinti gyventojai iš beveik visų raseiniškių patarmės ploto tarminių punktų, todėl apibendrinantys tyrimo duomenys yra reprezentatyvūs ir objektyvūs. Rašydama disertaciją ne kartą buvau pajutusi „rašymo badą“, kai atrodė, kad tema nebeįveikiama, nes nebeliko minčių. Vadovės drąsinantys žodžiai, tolimesnio kelio parodymas ir reiklumas tais kartais buvo tarsi vanduo ištroškusiajam. Dabar, kai disertacija parašyta, galiu patvirtinti, kad labai geras disertacijos vadovas tampa artimu šeimos nariu, žinančiu disertanto džiaugsmus ir rūpesčius, galimybes ir trūkumus, ydas ir stipriąsias vietas.“

Maloniai kviečiame dalyvauti Dianos Dambrauskienės disertacijos gynime!