Kviečiame dalyvauti 6-ojoje tarptautinėje tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernybės sąveika“

Lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universitete vyksta 6-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“.

Joje pranešimus skaito Lietuvių kalbos instituto mokslininkės prof. dr. Dalia Pakalniškienė („Intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija“), dr. Jurgita Venckienė („Petro Avižonio Lietuviška gramatikėlė [1898]“) ir dr. Simona Vyniautaitė „Regresyvinė balsių asimiliacija: Telšių atvejis“).

Išsami konferencijos informacija: https://www.ku.lt/shmf/6-oji-tarptautine-tarpdalykine-konferencija-tradicijos-ir-modernybes-saveika/
Konferencijos programa: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/wp-content/uploads/2021/11/Konferencijos-programa-2.pdf