Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė KURTI analizė

Kūryba šiandien yra vienas dažniausių viešojo gyvenimo, politikos ir medijų aplinkose vartojamų žodžių. Tačiau kaip kito šio žodžio samprata kalbinėje lietuvių sąmonėje įvairiais laikotarpiais?

Kolektyvinės monografijos autoriai – Jolanta Zabarskaitė, Sergejus Temčinas, Aurelija Gritėnienė, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Robertas Stunžinas ir Anželika Gaidienė – atskleidžia, kaip XXI a. sąvokos lūžis vyko su postmodernaus gyvenimo pokyčiais, į šiuolaikinį pasaulį atėjusia organizacine žinių, inovacijų, kūrybos ekonomikos logika. Kalbos kaip pasaulėvaizdžio ir pasaulėkūros ribas išplėtė nauji terminai, susiję su kūrybos objektais, būdais, metodais, kūrybinio lauko subjektais.

Knyga turėtų būti įdomi ne tik kalbos specialistui, studentui ar tiesiog besidominčiam lietuvių kalba, bet ir kitiems humanitarinių mokslų srities atstovams – sociologams, filosofams, kūrėjams.