Kupiškio etnografijos muziejuje vyks susitikimas „Tarpukario lituanistika: žmonės ir likimai“ su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene

Balandžio 21 d. 15 val. Kupiškio etnografijos muziejuje vyks susitikimas „Tarpukario lituanistika: žmonės ir likimai“ su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene, neseniai išleidusia studiją Lietuvių kalbos instituto istorija 1: Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija.

Knygos autorė papasakos ne tik apie Lietuvių kalbos instituto pradžią, bet ir apie jame dirbusius, tačiau šiandien gerokai primirštus žmones. Tarp jų – ir žodynininkas kupiškėnas Pranas Gerulis (1898–1972), 1931–1935 m. dirbęs didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. Jo nuotrauka pateko į knygą iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų.