Kupiškio etnografijos muziejuje vyks susitikimas „Tarpukario lituanistika: žmonės ir likimai“ su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene

Kviečiame į susitikimą „Tarpukario lituanistika: žmonės ir likimai“ su prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene, neseniai išleidusia studiją Lietuvių kalbos instituto istorija 1: Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija.

Susitikimas vyks balandžio 21 d. 15 val. Kupiškio etnografijos muziejuje.

Knygos autorė papasakos ne tik apie Lietuvių kalbos instituto pradžią, bet ir apie jame dirbusius, tačiau šiandien gerokai primirštus žmones. Tarp jų – ir žodynininkas kupiškėnas Pranas Gerulis (1898–1972), 1931–1935 m. dirbęs didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. Jo nuotrauka pateko į knygą iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų.