AUTORIUS

Vladarskienė R.

PAVADINIMAS

Dokumentų tekstai ir formuluotės

LEIDIMO METAI

2017

KAINA EUR

8,00

Kniūkšta P. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai 2004 1,00
Kniūkšta P. Kalbos vartosena ir tvarkyba 2001 5,00
Ambrazas V. Svetimų tikrinių vardų rašymas 2008 3,00
Kniūkšta P. Viešieji užrašai 2006 2,00
Valiulytė E. Vietą nusakome įvairiai nėra