Kaip pasiekti skaitmeninės kalbos lygybę Europoje iki 2030 m.?

Lietuvių kalbos institutas kartu su 52 partneriais dalyvauja Europos Sąjungos projekte Europos kalbų lygybė (European Language Equality; ELE). Projekto trukmė – 2021 01–2022 06.

Europos Sąjungos kalbinį kraštovaizdį sudaro 24 valstybinės kalbos ir daugiau nei 60 regioninių mažesnių kalbų. Kalbos barjeras vis dar trukdo laisvai bendrauti ir perduoti informaciją tarp skirtingų Europos šalių. Daugiakalbystė yra kertinis Europos kultūros akmuo – kalbų įvairovė leidžia žmonėms pasijusti tikrais europiečiais.

Išsamūs tyrimai ir Europos Parlamento rezoliucija „Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje“ nustatė ryškų paramos naudojant kalbos technologijas disbalansą ir ragino imtis veiksmų susiklosčiusiai situacijai keisti. Projekte „Europos kalbų lygybė“ atkreipiamas dėmesys į minėtą problemą ir rengiamas veiksmų planas, kaip iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų įgyvendinta skaitmeninės kalbos lygybė Europoje.

Pagrindinis projekto Europos kalbų lygybė tikslas – parengti Europos kalbų lygybės programą, kuri būtų strateginė mokslinių tyrimų, inovacijų ir jų įgyvendinimo darbotvarkė ir aiškus veiksmų planas, kaip iki 2030 m. Europoje pasiekti visišką skaitmeninę kalbų lygybę. Ši programa bus rengiama kartu su programa „Europos kalbų technologija“, pasitelkiant kompiuterinės lingvistikos specialistus ir į kalbą orientuotą dirbtinį intelektą. Tarptautinė bendruomenė į projektą įtraukiama per išorės konsultacijas.

Daugiau informacijos apie projektą.

Daugiau informacijos apie projektą anglų kalba.