Išleistas „Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis V“!

Pranešame, kad išleistas Grasildos Blažienės, Jolantos Gelumbeckaitės, Dalios Sviderskienės, Edmundo Trumpos Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis V (ISBN 978-609-411-298-0, http://doi.org/10.35321/irpz).
Tai bendras Lietuvių kalbos instituto, Frankfurto prie Maino universiteto ir Latvijos universiteto mokslininkų darbas, kuriame daugiau dėmesio skirta prūsiškiems ar lietuviškiems vietovardžiams, prasidedantiems raidėmis A ir B. G. Blažienė skyrių Vietos papildė 28 naujais ir atnaujintais vietų aprašais (4,1 aut. lanko teksto): pridėjo naują 21 gyvenvietės (Ašlaukių, Didžiųjų Ašlaukių, Mažųjų Ašlaukių, Aukos / Aukų, Aukštuolyčių, Aukštupėnų, Aveidų, Aveikių, Bakelių, Balytės, Banavos (malūno), Lenkų Banavos / Vokiečių Banavos, Prūsų Banavos, Baršininkų, Prūsų Batavos, Vokiečių Batavos, Bekarčių (Dubkarčių), Benkaimio, Bėlaukių, Bigyčių, Biskupninkų) aprašą; šaltinių ir literatūros sąrašus; visiškai atnaujino 4 anksčiau aprašytų gyvenviečių (Aukštagirių, Baidryčių, Beržininkų, Bladijos) tekstus su šaltinių sąrašais; pirmą kartą aprašė 3 geografinius objektus – 2 upėvardžius (Girmavos malūno upelį, Cygenbergo malūno upelį) ir 1 kalvą (Kausterį). G. Blažienė skyrių Šaltiniai papildė kokybiškai nauju literatūros ir šaltinių sąrašu (0,23 aut. lanko teksto). J. Gelumbeckaitė skyriuje Asmenybės pateikė 6 žmonių – Mikalojaus Blotno Vyresniojo, Zacharijo Blotno Vyresniojo, Martyno Mažvydo, Ulricho Merkurecijaus, Simono Vaišnoro Vyresniojo ir Baltramiejaus Vilento – biografijas, šaltinių sąrašus, taip pat atnaujino 2 asmenybėms – Jonui Bretkūnui ir Patroklui Velveriui – skirtus aprašus (1 aut. lankas teksto). Kartu su ankstesnių leidimų medžiaga žemėlapyje iš viso jau pateikta straipsnių apie 348 Rytų Prūsijos objektus. Be to, penktasis leidinys papildytas ir naujais punktais be aprašų – daugiau nei 400 Rytų Prūsijos bažnytkaimių. E. Trumpos sudarytame bendrajame žemėlapyje iš viso parodyta daugiau kaip 800 pagal GPS koordinačių sistemą tiksliai lokalizuotų vietų, linijų ir arealų, taip pat yra ir 10 atskirų žemėlapių, iliustruojančių Mažosios Lietuvos asmenybių biografijas.