Išleista „XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika“

Dr. Palmiros Zemlevičiūtės monografijoje nagrinėjama šešių reikšmingiausių XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių ir spausdintų dvikalbių lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynų terminologinės medicinos leksikos semantika ir raiška.

Analizuojami terminijos šaltiniai, turėję įtakos medicinos mokslo kūrimui ir raidai, atspindi ne tik kalbos būklę, bet ir žmonių gyvenimo ir buities realijas, padeda giliau pažinti aną metą ir jo dvasią. Monografijoje atsiskleidžia, kokie žodžiai buvo paplitę anuo metu, kokiais žodžiais vadintos žmogaus kūno dalys, kokiomis ligomis žmonės sirgo, kokiomis priemonėmis buvo gydomasi, kas gydė žmones ir t. t.

Leidinys aktualus kalbotyros tyrėjams, medicinos srities specialistams ir visiems besidomintiems medicina, žmogaus istorija.

Leidinį recenzavo doc. dr. Angelė Kaulakienė, doc. dr. Vilma Zubaitienė, leidimą rėmė Lietuvos mokslo taryba.