Interviu su Aušra Valančiauskiene apie disertaciją „Enciklopedinės žinios dvikalbiuose lingvistiniuose žodynuose“, kuri bus ginama 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. rugsėjo 30 d. 13 val. Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) bus ginama Aušros Valančiauskienės daktaro disertacija Enciklopedinės žinios dvikalbiuose lingvistiniuose žodynuose (humanitarinių mokslų sritis, filologija 004 H).

Ta proga kalbamės su doktorante Aušra Valančiauskiene apie tai, kaip sekėsi rinkti medžiagą disertacijai ir kam disertacija gali būti naudinga.

„Pastaruoju metu leksikografijoje pastebima tendencija, kad dvikalbis žodynas turi pateikti ne tik žinių apie jame gretinamas kalbas, bet ir apie tų kalbų kultūras. Disertacijoje analizuojama, kaip dvikalbiuose lingvistiniuose žodynuose pateikiama enciklopedinė, t. y. su pasauliu susijusi, informacija – žinios apie įvykius, vietas, žmones, reiškinius, visuomenes, institucijas, socialinį elgesį ir kt., siūloma, kaip žodynus praplėsti tokiomis žiniomis, kad jie taptų informatyvesni“, – apie savo darbą pasakoja Aušra Valančiauskienė.

Pasak Aušros, šio darbo įžvalgomis galės pasinaudoti leksikografai, rengdami naujus žodynus ar tobulindami jau esamus, tyrimo rezultatai bus naudingi ir kalbos mokslo specialistams, vertėjams, dėstytojams, mokytojams, studentams ir visiems, kam dvikalbis žodynas yra kasdienio darbo įrankis.

Aušra pasidalija, kad pradėjusi rašyti disertaciją pirmiausia turėjo rasti objektyvų atspirties tašką, kaip atrinkti medžiagą tyrimui, po to apsispręsti, kuriuos būtent žodžius iš visų atrinktų žodžių analizuoti.

„Rašydama disertaciją atradau be galo įdomų žodynų pasaulį, tad ir toliau norėčiau tyrinėti šią sritį. Pavyzdžiui, būtų įdomu pasigilinti, kokių naujų galimybių gali suteikti naujos technologijos ir kaip jomis pasinaudoti rengiant ar atnaujinant žodynus“, – apie tolimesnius planus mąsto Aušra.

Doktorantė gilindamasi į šią sritį žodynus pamatė ir įvertino kitu žvilgsniu.

„Supratau, koks nepaprastai atsakingas, kruopštus, daug laiko reikalaujantis ir sunkus yra žodynininkų darbas. Lenkiu galvą prieš juos“, – sako Aušra Valančiauskienė.

————————

Daugiau apie disertacijos gynimą skaitykite http://lki.lt/siu-metu-rugsejo-30-d-bus-ginama-ausros-valanciauskienes-daktaro-disertacija/.