Instituto mokslininkė Briuselyje vedė seminarą ES Tarybos Lietuvių kalbos vertimo skyriaus vertėjams ir terminologams

Lapkričio 13 d. Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro mokslo darbuotoja dr. Asta Mitkevičienė Briuselyje vedė visos dienos seminarą ES Tarybos Lietuvių kalbos vertimo skyriaus vertėjams ir terminologams. Seminaro tema – Lietuvių terminologijos tvarkybos principai ir pagrindiniai terminų vartosenos bruožai. Seminare taip pat dalyvavo vertėjai ir iš kitų ES institucijų.