Į Lietuvių kalbos instituto trečiosios pakopos studijas priimti du doktorantai!

Su džiaugsmu pranešame, kad nuo spalio 1 d.  į Lietuvių kalbos instituto trečiosios pakopos studijas priimti du doktorantai: Geolingvistikos centre Aidas Gudaitis (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė), Raštijos paveldo tyrimų centre Marija Konickaja (vadovė dr. Galina Miškienienė).

Daugiau informacijos apie Lietuvių kalbos doktorantūros studijas rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje: http://lki.lt/doktoranturos-studijos/