Grasilda Blažienė BIBLIOGRAFIJA

Paskutinėmis vasaros dienomis Lietuvių kalbos institutas išleido Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centro vadovės bibliografiją, kuri taip ir vadinasi – Grasilda Blažienė BIBLIOGRAFIJA. Leidinį sudarė profesorės kolegos.

Profesorės Grasildos Blažienės mokslinių interesų sritys yra labai plačios: prūsų, baltų kalbų onomastika, prūsistika ir baltistika, lyginamoji kalbotyra, kalbotyros istorija, šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, senųjų rankraščių paleografinė ir lingvistinė analizė, vertimo teorija ir praktika.

Knyga yra tarsi atmintinė ar ataskaita. Joje atsispindi visas akademikės mokslinis kelias, pateikiamas mokslininkės darbų ir veiklos sąrašas. Akademikei yra tekę išmėginti visko: užsiimti redaktorės, redakcinių kolegijų narės, sudarytojos, recenzentės, vertėjos, konsultantės veikla, būti disertacijų vadove, oponente, moksline konsultante, disertacijų komiteto (gynimo tarybos), habilitacinių procedūrų komisijos pirmininke ir nare.

Leidinyje netrūksta profesorės išugdytų mokslininkų minčių ir šiltų prisiminimų apie bendrą darbą. Taip pat pateikiama gausi bibliografija: disertacija, išleistos knygos ir jų dalys, straipsniai, recenzijos, anotacijos, mokslinių pranešimų tezės, moksliniai pranešimai, internetiniai leidiniai, pridedamas sąrašas su interviu ir publikacijomis apie prof. dr. Grasildą Blažienę.

Daugiau informacijos – el. p.