Finansų skyriaus tikslas – užtikrinti Institutui skirtų biudžeto asignavimų bei kitų Instituto gautų lėšų tvarkymą, darbo užmokesčio Instituto darbuotojams apskaičiavimą ir išmokėjimą, tinkamą atsiskaitymą su prekių ir paslaugų tiekėjais, tinkamą mokesčių ir rinkliavų mokėjimą, tinkamą stipendijų Instituto doktorantams ir stažuotojams mokėjimą bei vykdyti kitą su Instituto finansais ir turtu susijusią veiklą.

Mūsų skyriaus komanda

demo_image

Dalia Apanavičienė

vyriausioji finansininkė
demo_image

Lina Andrikytė

Finansinės apskaitos specialistė
demo_image

Lilija Balcevičienė

Finansinės apskaitos specialistė