Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso informacija

This page is only available in Lithuanian.

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą laimėjo du Lietuvių kalbos instituto kandidatai: akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (tematika „Socialinė ir psichologinė lingvistika“, potemė „Lietuvių ir ukrainiečių urbanonimai – kultūrinės atminties įspaudai“) ir prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (tematika „Kalbų ir kultūrų ryšiai“, potemė „Iš lotynų kalbos versto lenkiško veikalo Wielkie Zwierciadło Przykładów (Magnum Speculum Exemplorum) vertimai į rusėnų kalbą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinėje rankraštinėje tradicijoje: kalbų ir kultūrų sąveika“).

Konkursą organizavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu.