Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2022 m.

This page is only available in Lithuanian.

Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas skelbia Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą.

Kovo 21 d. skelbiamas konkursas filologijos mokslo krypties (H 004) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

 

Kalbotyros krypties tematikos:

 • Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos [Corpus Linguistics and Language Technologies];
 • Etnolingvistika [Ethnolinguistics];
 • Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas [History of the Lithuanian Language and Linguistics, Research on the Lithuanian Written Heritage];
 • Socialinė ir psichologinė lingvistika [Social and Psychological Linguistics];
 • Semantika ir pragmatika [Semantics and Pragmatics];
 • Teksto lingvistika, stilistika ir poetika [Text Linguistics, Stylistics and Poetics];
 • Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika) [Language Structure, Research into Usage and Standards (Language Policy)];
 • Kalbų ir kultūrų ryšiai [Linguistic and Cultural Relations].

Literatūrologijos krypties tematikos:

 • Literatūros istorija ir kultūros kontekstai [Literary History and Cultural Contexts];
 • Komparatyvistinės ir interdisciplininės literatūros [Comparative and Interdisciplinary Literature Studies];
 • Literatūros tyrimo metodologijų problemos [Methodological Issues in Literary Research];
 • Vaikų ir jaunimo literatūros problemos [The Issues of Children’s and Youth Literature];
 • Literatūrinio vertimo ir teorijos metodologija [Literary Translation, Theory and Methodology]

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Kartu su tematika būtina nurodyti potemę (arba galimą disertacijos temą).

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.

Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos ir potemės pristatymas.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo kovo 21 d. iki gegužės 2 d.

Doktorantų vadovų konkursas
Kovo 21 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus[1] bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.

Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo kovo 21 d. iki gegužės 2 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami el. paštu:

Vytauto Didžiojo universitetas Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė

Tel. +370 619 21615

El. paštas .

 

Klaipėdos universitetas

 

 

Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė

El. paštas

 

Lietuvių kalbos institutas

 

Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė

El. paštas:

 

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 13 d.

[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai.

HS publikacijų mokslinės veiklos sąrašas 2022 m.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

Prašymas dalyvauti vadovų konkurse 2022 m.

Tematikos potemės pristatymo forma 2022 m.