Tarptautinės konferencijos „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo” akimirkos

akad. prof. dr. Grasilda Blažienė, prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

2018 m. gegužės 18 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija SOCIOKULTŪRINIS ŽODYNŲ VAIDMUO: KONCEPTUALUMAS, VIZUALUMAS, TRADICIJOS KAITA.

Konferencija buvo skiriama žodynų sociokultūriniam vaidmeniui aptarti. Šiam tikslui susibūrė lietuvių ir užsienio kalbininkai, dirbantys aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, kuriantys modernius žodynus, duomenų bazes ir tekstynus.

Konferencijos akimirkos: