Prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti skiriamos konferencijos

2017 m. spalio 19–20 d. vykusios tarptautinės mokslinės profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui skirtos konferencijos „Kalbų ir tarmiųtransformacijos“ programa, tezės.

2016 m. spalio 19–21 d. vykusios tarptautinės mokslinsė konferencijos „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ tezės.