Paskirta Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendija

This page is only available in Lithuanian.

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos sprendimu Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir Broniaus Masioko stipendija skiriama Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro doktorantei Alisai Stunžaitei ir Geolingvistikos centro jaunesniajam mokslo darbuotojui, doktorantui Aidui Gudaičiui.

Nuoširdžiai sveikiname!