Nuotolinė dr. Onos Aleknavičienės paskaita „Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rankraščių išlikimo istorija (1840–2022)“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų spalio 27 d. 16 val. vyks nuotolinė Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Onos Aleknavičienės paskaita „Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rankraščių išlikimo istorija (1840–2022)“.

LLTI XXII senosios literatūros seminare skaitomoje paskaitoje bus pristatomas rankraštinis Martyno Liudviko Rėzos (1776–1840) palikimas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, Rėza pradėjo rengtis moksliniam darbui ir kaupti asmeninę biblioteką – tiek spausdintus veikalus, tiek rankraštinius. Po jo mirties rankraščiai buvo perduoti Karaliaučiaus karališkajam slaptajam archyvui ir čia saugoti iki 1943 m. Kas buvo perduota archyvui? Kiek rankraščių išliko ir kur jie dabar?

Remiantis Berlyne, Slaptajame valstybiniame Prūsijos kultūros paveldo archyve, rastais dokumentais, atlikta asmeninio Rėzos archyvo rekonstrukcija. Dauguma į Karaliaučiaus archyvą patekusių rankraščių dabar yra Vilniuje: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštyne.

Paskaitoje daugiausia dėmesio bus skiriama tiems rankraščiams, kurie mokslo visuomenei iki šiol nebuvo žinomi kaip Rėzos autografai. Jie tebelaukia savo tyrėjų, ypač Prūsijos Bažnyčios ir krikščionybės istorijos, Biblijos vertimų ir egzegezės.

Seminarą rengia LLTI Senosios literatūros skyrius.

Prisijungimo duomenis žr. http://www.llti.lt/lt/renginiai/1228.