Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas

This page is only available in Lithuanian.

Globalizacijos sąlygomis tradiciniai regiono tapatybės elementai – kalba / tarmė, etnokultūra, kultūra, istorija, gyvenimo būdas, regioniniai verslai – tampa naujosios išskirtinės, inovatyvios, tvarios, sumanios tapatybės pagrindu, stiprinančiu regiono konkurencingumą ir socialinę sėkmę.

Šioje tarpdalykinėje kolektyvinėje monografijoje pateiktos integruoto regiono modelio kūrimo gairės turi ne tik teorinę, metodologinę ir taikomąją vertę, bet yra svarbios ir vertybine prasme. Jos iš esmės apima vienetinės lietuviškos tapatybės išsaugojimo, stiprinimo ir plėtros strategiją, kuri yra labai svarbi, jei nenorima, kad unikalus mūsų tautos ir valstybės balsas išnyktų pasauliniame globalizacijos gaudesyje.

Knyga yra skirta regionalizacijos profesionalams, valstybės ir savivaldybių tarnautojams, akademinei bendruomenei, pilietinės visuomenės organizacijoms, kultūros, meno ir kūrybinių industrijų specialistams, strateginių sprendimų priėmėjams.