This page is only available in Lithuanian. Šių metų birželio 8 d. 11 val. Jurbarko krašto muziejuje (Vydūno g. 21, Jurbarkas) vyks seminaras „Nepailstanti tarmės perlų rinkėja Elena Grinaveckienė“, skirtas žinomos dialektologės, žodynininkės Elenos Grinaveckienės (1928–1999) 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvaus Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus pirmininkė dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė doc. dr. Vilma Zubaitienė, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Vilija Sakalauskienė, Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rima Bakšienė. Meninę renginio programą atliks Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos šokių kolektyvas „Žmogeliukai“ (vadovė Lolita Žukauskienė) ir Jurbarko Konstantino Glinskio teatras (vadovė Danutė Samienė). Renginį organizuoja Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvių kalbos draugija. Renginio programa. Maloniai kviečiame dalyvauti!
This page is only available in Lithuanian. Šių metų birželio 2 d. 14 val. Merkinės kultūros centre (Vilniaus g. 1, Merkinė) vyks diskusija „Dzūkija tradicijų ir modernybės kryžkelėje“, skirta Dzūkijos (Dainavos) metams paminėti. Renginyje dalyvaus prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė), prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros dėstytoja, asociacijos Grūdos kraštas pirmininkė), dr. Vida Savoniakaitė (Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus vadovė), dr. Asta Leskauskaitė,  dr. Vilija Ragaišienė, Danutė Valentukevičienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro darbuotojos), Rūta Averkienė (žurnalistė, LR Seimo narės Angelės Jakavonytės patarėja), Irena Gasperavičiūtė (Aušra redaktorė, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokytoja), Lina Žukauskienė (Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus pavaduotoja), Rasa Stanevičiūtė (Alytaus kraštotyros muziejaus Etnografijos ir istoriografijos skyriaus vedėja), Lionė Lapinskienė (Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė), Rapolas Matuliauskas (Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinys), Merkinės jaunimo etnokultūros klubas „Kukumbalis“ (vadovė Rita Černiauskienė). Diskusiją organizuoja Lietuvių kalbos institutas, Dzūkijos nacionalinis parkas, Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir Merkinės kultūros centras. Diskusijos programa. Maloniai kviečiame dalyvauti!
The second part of the project „Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)“ („Tefsir –  linguistic and historical research and critical edition of a Grand Duchy of Lithuania (GDL) Tatar Tefsir of the second half of the 16th century (the first translation of the Koran into Polish)“) was undertaken in 2017–2022 in Centre for Kitab Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. Most scientists researching the heritage of Tatar manuscripts from five countries participated (Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Turkey), representing 12 research centres. Two scholars from the Centre for Written Heritage Research of the Institute of the Lithuanian Language took part ‒ senior researcher assoc. prof. dr. Galina Miškinienė and senior researcher prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. The purpose of the project was to prepare a critical edition of the oldest Polish translation of the Koran in Europe. The most important undertaking related to Kitab studies has been accomplished: a GDL Tatar Tefsir with the slavic layers transliterated and the oriental ones transcribed in accordance with ISO (International Organization for Standardization) standards. The Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski consists of three volumes: the first contains a linguistic and historical commentaries, the second is a facsimile of the Tefsir, and the third contains the transliterated text. They were published by the academic press of Nicolaus Copernicus University. In addition to this publication, it is planned to prepare a
This page is only available in Lithuanian. Šių metų gegužės 17 d. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencijoje „Ar reikia pyktis su gramatika ir keisti nusistovėjusias moterų pavardžių sudarymo tradicijas?“. Šioje spaudos konferencijoje buvo aptartas Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo Nr. XIV-903 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir įvairūs teisiniai, kalbiniai bei sociolingvistiniai šiame projekte numatomo kalbos pokyčio – moterų pavardžių su galūnėmis -a, -ia įteisinimo – aspektai. Spaudos konferencijos įrašas. Daugiau informacijos rasite čia.
This page is only available in Lithuanian. Šių metų birželio 16 d. nuo 18 val. Bernardinų sodo vasaros skaitykloje (B. Radvilaitės g. 8A, Vilnius) kviečiame pasinerti į žaidimą su unikalia interaktyvia paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Paroda žaismingai pristato svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindina su lietuvių kalbos istorija, skatina pasididžiavimą lietuvių kalba, atskleidžia jos išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste ir pristato mūsų kalbą užsieniečiams. Ekspoziciją sudaro šeši unikalūs, interaktyvūs eksponatai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą. Paroda atskleidžia, kaip lietuvių kalba atrodo indoeuropiečių kalbų įvairovės kontekste, leidžia pažinti lietuviškų žodžių atitikmenis kitose pasaulio kalbose, pamatyti, kokius žodžius lietuviai paskolino kitoms kalboms, pristato pasirinktų žodžių kilmę, atskleidžia tautos kultūrinę raidą ir istoriją. Ši kilnojamoji ekspozicija vis plačiau keliauja ir už Lietuvos ribų. Ji jau yra aplankiusi 12 įvairių užsienio miestų (Stokholmą, Dubliną, Berlyną, Liuksemburgą, Briuselį, Kairą ir kt.). Interaktyvūs žaislai ir jų istorijos iki šiol sudomina tiek mokyklinio amžiaus vaikus, tiek suaugusiuosius. Ateik ir paliesk lietuvių kalbą rankomis! 2023 m. Kultūros nakties programą galite rasti čia.