Naujiena! Pasirodė naujas žurnalo „Terminologija“ numeris

This page is only available in Lithuanian.

Džiugiai pranešame, kad jau išleistas naujas – 29-asis – tarptautinio mokslo žurnalo Terminologija numeris! Žurnalo leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Numerio straipsniuose analizuojami teisės aktų terminų ir apibrėžčių reikalavimai, svarstomos terminų variantiškumo priežastys, nagrinėjami specialiosios reikšmės būdvardžių vartosenos polinkiai internetinėje žiniasklaidoje, aptariami sudurtiniai būdvardžiai kaip terminologiniai atributai statybos srityje, išskiriamos kūrybiškumo sampratų rūšys ir formuluojama kūrybiškumo apibrėžtis, iš Vengrijos perspektyvos aptariamas terminologijos darbas vertimo projekto procese. Be to, leidinyje nagrinėjami apklausos būdu nustatyti terminų žodynų naudotojų Latvijoje lūkesčiai, aptariami lietuvių ir latvių terminologijos ryšiai ir gretinamieji tyrimai, pristatomi istorinės terminijos tyrimai – tęsiama XIX a. pab. – XX a. pr. dvižodžių medicinos srities pavadinimų tema. Leidinio gale – knygos recenzija ir tradicinė naujausių terminų žodynų bibliografijos rodyklė. 2022 m. Terminologija baigiama liūdna gaida – publikacija latvių terminologui Juriui Baldunčikui (1950–2022), šio žurnalo redaktorių kolegijos nariui, atminti.

Terminologija – tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas, leidžiamas kasmet nuo 1994 m. Leidinyje nagrinėjama ne tik terminologijos teorija, bet ir praktika, stengiamasi apimti įvairias lietuvių terminijos sritis, pristatyti kitų šalių terminologijos patirtį, naujausias lietuvių ir užsienio terminologijos idėjas. Per metus išeina vienas žurnalo numeris.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .