Mokslo žurnalas rengiamas kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų: Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Ilinojaus universiteto Čikagoje.

Archivum Lithuanicum:

Klaipėdos universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Šiaulių universitetas
University of Illinois at Chicago
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Prof. habil. dr. GIEDRIUS SUBAČIUS (filologija / philology),
(vyriausiasis redaktorius / editor),
University of Illinois at Chicago

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ (filologija / philology),
(vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja / associate editor),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Habil. dr. ONA ALEKNAVIČIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Prof. habil. dr. ROMA BONČKUTĖ (filologija / philology),
Klaipėdos universitetas

Prof. dr. PIETRO U. DINI (kalbotyra / linguistics),
Università di Pisa

Prof. habil. dr. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (kalbotyra / linguistics),
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Dr. REDA GRIŠKAITĖ (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Doc. dr. BIRUTĖ KABAŠINSKAITĖ (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. BRONIUS MASKULIŪNAS (filologija / philology),
Šiaulių universitetas

Doc. dr. JURGIS PAKERYS (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. RŪTA PETRAUSKAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Habil. dr. CHRISTIANE SCHILLER (kalbotyra / linguistics),
Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. dr. WILLIAM R. SCHMALSTIEG (kalbotyra / linguistics),
Pennsylvania State University, University College

Habil. dr. DARIUS STALIŪNAS (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. MINDAUGAS ŠINKŪNAS (kalbotyra / linguistics),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Dr. AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Dr. JURGITA VENCKIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Žurnalo Archivum Lithuanicum knygų serijos Bibliotheca Archivi Lithuanici knygos:

1. Giedrius Subačius, Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.
2. Vaidotas Rimša, Jano Maleckio ir Jano Sekliuciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.
3. Giedrius Subačius (par.), X.D.K.P.S. Lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
4. Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert (Hrsg.), Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
5. Vilma Žaltauskaitė (par.), Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, Vilnius: LII leidykla, 2004.
6. Milda Lučinskienė (par.), Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
7. Sergejus Temčinas, Marina Čistiakova, Galina Miškinienė, Nadiežda Morozova (sud.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009.
8. Vilma Zubaitienė, Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.
9. Artūras Judžentis (par.), Danielius Kleinas ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
12–14 žurnalo tomų leidyba remiama pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą (sut. nr. LIT-2-57) / The publishing of vol. 12–14 was funded by a grant (No. LIT-2-57) from the Research Council of Lithuania.

Archivum Lithuanicum

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308, Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail: