Kviečiame pasiklausyti akademikės prof. habil. dr. Grasildos Blažienės paskaitos įrašo

This page is only available in Lithuanian.

Gegužės 7-ąją minėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ta proga kvietėme pasiklausyti išskirtinės akademikės prof. habil. dr. Grasildos Blažienės paskaitos apie Lietuvai ypač nusipelniusį vokiečių mokslininką, baltistikos pradininką Adalbertą Becenbergerį. A. Becenbergerio, kaip baltisto, veiklos sritis buvo labai plati: jis derino kalbininko, archeologo ir etnografo, mitologijos tyrėjo veiklas, pradėjo leisti ne vieną mokslo leidinį ir buvo jų redaktoriumi, aktyviai steigė mokslo draugijas, net 25 metus buvo „Prūsijos“ muziejaus vadovu, du kartus buvo išrinktas Karaliaučiaus universiteto rektoriumi. Tuos, kurie negalėjo dalyvauti renginyje penktadienį, kviečiame pasiklausyti šios paskaitos įrašo naujajame Lietuvių kalbos instituto jutubo kanale: https://youtu.be/e5aIk2srzuM