Kviečiame į nuotolinę dr. Vilijos Sakalauskienės paskaitą „Kazimieras Būga ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“: nuo žodyno ištakų iki paskutinio tomo“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų gegužės 14 d. 14 val. vyks nuotolinė Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Vilijos Sakalauskienės paskaita „Kazimieras Būga ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“: nuo žodyno ištakų iki paskutinio tomo“. Tai pirmasis nuotolinių kalbos paskaitų ciklo, skirto visuomenei aktualioms kalbinio švietimo ir ugdymo temoms, renginys.

Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno pirmojo sąsiuvinio pasirodymas 1924 m. buvo labai reikšmingas įvykis ne tik lietuvių, bet ir užsienio leksikografijai. K. Būgos žodynas pradėjo naują lietuvių leksikografijos vystymosi etapą – didžiojo Lietuvių kalbos žodyno leidimo etapą. Paskaitoje bus kalbama apie K. Būgos kelią žodynų link, darbą prie žodyno, žodyno sandarą, kartotekos kaupimą, žodžių rinkimo talkininkus ir neišmatuojamą reikšmę vėlesniems lietuvių kalbos žodynams.

Būtina registracija. Registruotis į paskaitą galite čia. Registruodamiesi nurodykite tikslų e. pašto adresą. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta dieną prieš renginį.

Nuotolinių kalbos paskaitų ciklas vykdomas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos koordinuojamos Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos lėšų.