Kalbos kultūra 70

This page is only available in Lithuanian.

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

70 NUMERIS

TURINYS 

Aloyzas Vidugiris. Iš Lietuvių kalbos instituto praeities 3
Algirdas Malakauskas. Neteiktini žodžiai ir reikšmės „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ 10
Mantrimas Danielius. Neteiktini žodžiai Žodyne (DŽ3) ir Patarimuose (KPP2) 14
Apžvalga ir informacija
Janina Vileikienė, Rita Miliūnaitė. Kalbos tvarkybos informacinė bazė 20
Asta Ryklienė. Kuriamas kalbos konsultacijų duomenų kompiuterinis bankas 27
Ramunė Vaskelaitė. Penktoji Jono Jablonskio konferencija 32
Iš Lietuvių kalbos komisijos veiklos (1996 m. rugsėjis – 1997 m. rugpjūtis) 36
„Kalbos kultūros“ 61–70 sąsiuvinių rodyklės 39
Dalykinė rodyklė 41
Žodžiai ir jų junginiai 61
Vietovardžiai ir asmenvardžiai 94
Antraščių rodyklė 111