Kalbininko Zigmo Zinkevičiaus šimtmečiui artėjant: profesoriaus gimtinėje iškilo jo atminimui skirtas koplytstulpis

This page is only available in Lithuanian.

2023 m. rugsėjo 16 d. Juodáusių vienkiemyje, šalia Jogvilų kaimo Ukmergės rajone, pašventintas koplytstulpis akad. prof. habil. dr. Zigmui Zinkevičiui (1925–2018) – vienam produktyviausių Lietuvos kalbininkų, išugdžiusiam kelias lituanistų kartas, aktyviai dalyvavusiam akademinėje, kultūrinėje ir politinėje veikloje.

Zigmas Zinkevičius, baigęs Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete, kur vėliau dėstė dialektologijos ir istorinės lietuvių kalbos gramatikos kursus, vadovavo katedroms ir fakultetams (1945–1995), rūpinosi Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimu ir dėstė Kaune, vadovavo Lietuvių kalbos institutui (1995–1996), buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (1996–1998), rūpinosi mokyklų steigimu Rytų Lietuvoje. Kalbininko mokslinė veikla pripažinta kelių akademijų (Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Švedijos, Norvegijos, Latvijos akademijų), įvertinta valstybiniais ir visuomeniniais apdovanojimais, jam suteiktas Ukmergės garbės piliečio vardas.

Iš viso mokslininkas paskelbė apie 1 000 mokslo ir mokslo populiarinimo darbų. Iš daugiau nei 70 parašytų knygų ypatingą mokslinę vertę turi Lietuvių dialektologija (1966), šešiatomė Lietuvių kalbos istorija (1984–1995), Lietuvių tautos kilmė (2005), Lietuvių tarmių kilmė (2006), Lietuvių asmenvardžiai (2008). Artėjant kalbininko gimimo šimtmečiui šios knygos sugulė ir į koplytstulpį, pastatytą prie gimtųjų namų. Atminties ženklas sukurtas sūnėnų tautodailininkų Rimanto ir Stanislovo Zinkevičių iniciatyva ir rankomis. Koplytstulpį pašventino Ukmergės dekanato dekanas Raimundas Kazaitis.

Renginyje dalyvavo pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis, Ukmergės rajono meras Darius Varnas, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė doc. dr. Vilma Zubaitienė, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas, Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslininkai, Vilniaus universiteto lituanistai, buvę kalbininko studentai, bičiuliai, šeima ir giminės.

Prisimindamas Zigmo Zinkevičiaus darbus ir jų reikšmę Lietuvos valstybei, Vytautas Landsbergis akcentavo, kad kalba yra didysis tautos kūrinys, o kalbos istorija – tautos gyvybė. Dukra Laima Zinkevičiūtė-Šinkūnienė paragino renginio dalyvius rašyti prisiminimus apie kalbininką, juos numatyta išleisti pasitinkant 100 metų jubiliejų.