Gegužės 4 d. kalbininkei Aldonai Jonaitytei būtų sukakę 95-eri

This page is only available in Lithuanian.

Gegužės 4 d. kalbininkei Aldonai Jonaitytei būtų sukakę 95-eri…

Aldona Jonaitytė (1928 05 04 Jukniuose, Šiaulių r. – 2015 08 28 Kuršėnuose) priklauso pokario Lietuvos kalbininkų kartai. Vilniaus valstybinį universitetą ji baigė 1953 m. kartu su kitais gabiais tos laidos lituanistais – Vytautu Būda, Kazimieru Eigminu, Jadvyga Kardelyte, Kaziu Pakalka, Valerija Vaitkevičiūte. Po studijų 1953–1956 m. tęsė mokslus šio universiteto aspirantūroje, o nuo 1957 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

1962 m. apgynusi daktaro (tuomet – filologijos mokslų kandidato) disertaciją apie gimtąją Šakynos tarmę, iki pat 1984 m. Jonaitytė išdirbo tuomečiame instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, veiklos pradžioje buvusiame tik nedideliu sektoriumi (žr. 1 pav.).

Kartu su bendradarbiais Jonaitytė rinko, tvarkė ir aprašė tarminę medžiagą chrestomatijai Lietuvių kalbos tarmės (1970) ir visiems trims Lietuvių kalbos atlaso tomams (1977–1991; Lietuvos mokslo premija 1994).

Visų kartų Lietuvos kalbininkams gerai pažįstami tarmėtyriniai Aldonos Jonaitytės darbai. Ne tik publikacijos, bet ir kasdienė kalbininkės mokslinė veikla jau senokai tapo lietuvių kalbotyros istorijos dalimi. Šiandien dalijamės su jumis vienu autentišku šios istorijos fragmentu – 1959 m. Aldonos Jonaitytės mokslinės veiklos ataskaita (žr. 2 pav.).