Dr. Rasuolės Vladarskienės nuotolinė paskaita „Tikrinių ir bendrinių pavadinimų rašymas“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų lapkričio 16 d. vyko nuotolinė Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos doc. dr. Rasuolės Vladarskienės paskaita „Tikrinių ir bendrinių pavadinimų rašymas“.

Joje mokslininkė pristatė skirtingų rūšių pavadinimus ir pateikė jų pavyzdžių, aptarė su pavadinimais susijusias lietuvių kalbos rašybos taisyklių naujoves, patikslinimus, paaiškino, kada būtinos didžiosios raidės įvairiuose pavadinimuose, o kada jos yra laikomos klaida.

Daugelį dr. R. Valdarskienės nuotolinėje paskaitoje aptartų rašybos dalykų galite rasti Lietuvių kalbos instituto išleistame leidinyje Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai patarimai (2022). Jį galima įsigyti Instituto knygynėlyje arba skaityti čia.

Renginį organizavo Kūrybinių industrijų fakulteto Profesinės kalbos studijų Lietuvių kalbos skyrius, remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija, rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Dalijamės renginio akimirkomis