Doc. dr. Rūtos Kazlauskaitės knyga „Grinkiškio apylinkių tekstai“

This page is only available in Lithuanian.

Rinkiniu, susidedančiu iš knygos ir elektroninės laikmenos, pristatoma vakarų aukštaičių šiauliškių pietinės dalies Grinkiškio apylinkių kalba. Tai pirmasis „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys, supažindinantis su vakarų aukštaičių šiauliškių patarme.
Įvado skyriuje nurodyti pagrindiniai Grinkiškio krašto istorijos ir kultūros faktai, apibrėžtas tradicinės Grinkiškio šnektos plotas, įvardyti šaltiniai, kuriuose minimos šnektos ypatybės, išryškintos ir paaiškintos bendrosios tarminės ypatybės, nusakyta šnektos sociokultūrinė padėtis ir apibūdinta kaita.
Rinkinyje pateikiami 59 iš vietinių gyventojų užrašyti pasakojimai. Jie sutranskribuoti. Siekiant kuo tiksliau perteikti emocinį ir socialinį kontekstus, kalbėtojo nuostatas ir nuotaiką, pažymėtos intonacijos ir verbaliąją kalbą lydinti kūno kalba. Savičiausi ir įdomiausi kalbos ypatumai – ryškesni skirtumai nuo bendrinės kalbos ir tolimesnių patarmių – pakomentuoti išnašose.
Didžioji dalis tekstų (46) iliustruoja vyriausiosios kartos kalbą, kitus įkalbėjo vidurinės ir jaunosios kartos atstovai. Bendra skelbiamų tekstų trukmė – per 100 minučių, jie užrašyti iš 16 informantų: 11 moterų ir 5 vyrų. Vyriausiosios kartos atstovų pasakojimai įrašyti 1999 m. ir 2009 m. Pašušvyje ir Grinkiškyje vykusių ekspedicijų metu. Pirmojoje dalyvavo Šiaulių universiteto studentai lituanistai. Į antrąją, kompleksinę, kraštotyros ekspediciją, organizuotą Lietuvos liaudies kultūros centro, susibūrė įvairių sričių specialistai. Jaunesniųjų grinkiškiečių kalbos pavyzdžiai įrašyti 2020 m. Sudarant rinkinį imti, kiek įmanoma, įvairesnių temų ir aiškesnės struktūros pasakojimai; tradicinius vieno kalbėtojo prisiminimus papildo keletas dialogų. Kitais sukauptais įrašais pasinaudota renkant iliustracinius pavyzdžius kalbinių ypatybių aprašui – knygos įvadui. Per ekspedicijas sukaupti ir rinkinyje skelbiami įrašai saugomi asmeniniame leidinio rengėjos archyve.
Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne. Daugiau informacijos el. p. .