Doc. dr. Rasuolės Vladarskienės knyga „Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai“

This page is only available in Lithuanian.

Leidinyje „Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai“ spausdinami giminių, bendramokslių ir bendradarbių atsiminimai apie lietuvių kalbos puoselėtoją, administracinės kalbos kūrėją kalbininką Praną Kniūkštą (1933–2020), taip pat paties kalbininko gyvenimo saulėlydyje rašyti atsiminimai, nuveiktų darbų apžvalgos, perspausdinta keletas jo rašinių apie tėviškę, susirašinėjimas kalbos vartosenos klausimais, skelbiama papildyta kalbininko darbų bibliografijos rodyklė.

Ši knyga – tai galimybė dar kartą pabūti su daktaru Pranu Kniūkšta ir pajusti XX a. antrosios pusės ir XXI a. pradžios nuotaikas. Atsiminimų žanras leidžia lyg iš šalies pažvelgti į praėjusį laiką, todėl skelbiamas publikacijas galima laikyti ne tik žodžiais apie Praną Kniūkštą, bet ir laikotarpio, kuriuo jis gyveno, istorijos liudijimais.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne.

Daugiau informacijos el. p. .