Dar viena naujiena – monografija „Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m.“

This page is only available in Lithuanian.

A. Pupkio monografijoje nagrinėjama 1967 m. pab. Vilniuje susibūrusio kalbininkų, redaktorių ir kitų gimtosios kalbos brangintojų sambūrio – Kalbos sekcijos – ir Respublikinės kalbos komisijos veikla ir darbai, kurie buvo itin svarbūs mūsų kalbos puoselėjimui ir išsaugojimui, tačiau, deja, anksčiau mūsų kalbos, istorijos ar kultūros tyrimuose beveik neminimi.

Remiantis archyviniais šaltiniais ir kitais dokumentais analizuojamas sekcijų ugdomasis bei šviečiamasis darbas, leidybinė veikla, nagrinėjami sekcijų svarstyti teoriniai bendrinės kalbos norminimo ir kultūros klausimai, kalbos paveldo kaupimo reikalai, kalbos dalykų sklaida per radiją ir televiziją, veiklos ideologinė aplinka.

Leidinį recenzavo doc. dr. Regina Venckutė, dr. Audrius Valotka, leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba.