Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesniosios mokslo darbuotojos Nidos Poderienės straipsnis „Kalbų vartojimas ir kalbinės nuostatos: mokyklų lenkų mokomąja kalba atvejis“

This page is only available in Lithuanian.

Maloniai kviečiame skaityti Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesniosios mokslo darbuotojos Nidos Poderienės  straipsnį „Kalbų vartojimas ir kalbinės nuostatos: mokyklų lenkų mokomąja kalba atvejis“.

Straipsnyje pristatomi dviejose mokyklose lenkų mokomąja kalba besimokančių 3–8 klasių mokinių grupėse anketavimo būdu atlikto tyrimo rezultatai, rodantys dažniausiai vartojamą namų kalbą, kalbos pasirinkimo pirmumą kitų kalbų atžvilgiu, nuostatas dėl lietuvių ir kitų kalbų mokėjimo ir mokymosi svarbos, socialinės vertės, mokinių asmeninį santykį su lietuvių ir lenkų kalbomis. Tyrimu siekta nustatyti kalbų pasirinkimo kasdienėje mokinių vartosenoje sąsajas, kalbinių nuostatų ir kalbos pasirinkimo pirmumo ryšį, kaip keičiasi kalbos pasirinkimo polinkiai ir kalbinės nuostatos skirtingo amžiaus tarpsniais. Tyrimas atskleidė, kad dauguma mokinių namuose bendrauja lenkų kalba, nors daliai jų ši kalba nėra vienintelė dažniausiai šeimoje vartojama kalba. Pasirenkant kalbą, kasdienėje vartosenoje dažniausiai pirmenybė teikiama lenkų ir rusų kalboms. Nustatyta statistiškai reikšminga koreliacija tarp kalbinių nuostatų ir kalbos pasirinkimo pirmumo kalbinės veiklos srityse.

Nidos Poderienės  straipsnis „Kalbų vartojimas ir kalbinės nuostatos: mokyklų lenkų mokomąja kalba atvejis“