Vyniautaite

dr. Simona Vyniautaitė

Researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Simona Vyniautaitė was born in 1990, in Pašilės Village, Skuodas District. In 2015 she acquired her Master‘s degree in Philology in Šiauliai University. On 24 September 2021 she defended her doctoral dissertation Statics and Dynamics of a Dialectal Feature: the Case of Samogitian Regressive Vowel Assimilation (supervised by Prof Habil. Dr Danguolė Mikulėnienė). She‘s been working at the Geolinguistics Centre, the Institute of the Lithuanian Language as of 2015.

Fields of research: geolinguistics, dialectology, sociolinguistics.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 255 p. ISBN: 9786094113000 ; DOI: https://doi.org/10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 1. Vyniautaitė Simona 2022: Regresyvinė balsių asimiliacija: nomenklatūrinė požymio kaita plungiškių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 87, 292–308. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2196/2300.
 2. Vyniautaitė Simona 2020: Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu. – Lietuvių kalba 14, 1–19. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/298.
 3. Vyniautaitė Simona 2018: Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6–9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, 140–166. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 4. Vyniautaitė Simona 2016: Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 176–204. ISSN 1648-4444.
 1. Vyniautaitė, Simona. Regresyvinė balsių asimiliacija plungiškių požiūriu. – 149-osioms Janio Endzelyno gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Valodas reģionālie varianti“, 2022 m. vasario 22–23 d., Ryga, LU Latvių kalbos institutas. Pranešimo tezių prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57005.
 2. Vyniautaitė, Simona. Regresyvinė balsių asimiliacija: Telšių atvejis. – Tradicijos ir modernybės sąveika, 2021 m. lapkričio 18–19 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/wp-content/uploads/2021/11/Santraukos_Abstracts.pdf.
 3. Vyniautaitė Simona 2019: Žemaičių regiolekto formavimasis: Plungės geolekto vaidmuo. – 5-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Tradicijos ir modernybės sąveika“, 2019 m. lapkričio 20–21 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas, Telšiai, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2019/03/Dalyvi%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos-Summary-of-Presentations.pdf.
 4. Vyniautaitė Simona 2018: Jaunųjų skuodiškių požiūris: pietų žemaičių arealas mentaliniuose žemėlapiuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 4“, 2018 m. birželio 15–16 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas.
 5. Vyniautaitė Simona 2018: Šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių bei pietų žemaičių varniškių paribio šnektos sociokultūriniu požiūriu. – VIII tarptautinė mokslinė konferencija Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, 2018 m. gegužės 3–4 d., Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas.
 6. Vyniautaitė Simona 2018: Žemaičių regiolekto tekstai-stimulai: estetinė vertė gimnazistų požiūriu. – Septintoji respublikinė konferencija-seminarasGimtoji kalba mokykloje“, 2018 m. kovo 9 d., Šiauliai, Šiaulių universitetas.
 7. Vyniautaitė Simona 2017: Mosėdžio šnekta regresyvinės balsių asimiliacijos požiūriu: telšiškiai ar / ir kretingiškiai? – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimuiKalbų ir tarmių transformacijos“, 2017 m. spalio 19–20 d., Vilnius, LKI.
 8. Vyniautaitė Simona 2017: Šiaurinių šiaurės žemaičių kalbinės nuostatos (savas–svetimas). – Tarptautinė mokslinė konferencijaTekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27–28 d., Kaunas, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Pranešimo santraukos prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf.
 1. Vyniautaitė Simona 2018: 9-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 255–260. ISSN 1648-4444.
 1. Vyniautaitė Simona 2018: Kompaktinės plokštelės Akmenės apylinkių tekstai sudarymas. – Akmenės apylinkių tekstai, par. L. Murinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 192 p. (su kompaktine plokštele). Serija Tarmių tekstynas. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-222-5.
 1. 2018–2020: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language Western and Southern Aukštaitians: Research of Interaction between Dialects and other Languages (No K-1/2018) (supervised by Dr Jolita Urbanavičienė), as principal.
 2. 4 November 2019–31 December 2019; 1 February 2017–31 March 2017: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language Corpus of Dialects (the 2011–2020 Research Programme for the Functioning and Transformation of the Standard Lithuanian Language, Dialects, and Other Language Variations), supervised by Doc Dr Rima Bakšienė.
 3. 2018–2019: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language Western and Southern Aukštaitians: Research of Interaction between Dialects and other Languages (the 2011–2020 Research Programme for the Functioning and Transformation of the Standard Lithuanian Language, Dialects, and Other Language Variation (Project No K-1/2018, programme 2.1), supervised by Dr Jolita Urbanavičienė.
 4. 15 June 2017–30 November 2018: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language The Spread of Regional Variants and the Spoken Standard Language (quasi-standard) at the Beginning of the 21st Century: a Perceptual Study, supervised by Prof Dr Daiva Aliūkaitė.
 5. 1 February 2016–31 December 2016: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language Digitalisation of Sound Recordings from the Baltic and Slavic Area of Contact in South-eastern Lithuania in the Database of the Dialectal Archives based on the Data from the Čekmonas Audio File, supervised by Dr Violeta Meiliūnaitė.
 6. 2016: A project funded by the State Commission of the Lithuanian Language Dialectal data for the card file of the Dictionary of the Lithuanian language, supervised by Dr Jolita Urbanavičienė.
 1. Vyniautaitė Simona 2016: Vaikas – tarmės perėmėjas. – Folkloro mokymaiTramtatulioakademija“, 2016 m. balandžio 28 d., Telšių r. Rapalių k.

Other Members