demo_image

dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

Chief researcher

Researcher of semantics and grammar

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-2196-8937

 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Loreta Vaičiulyė-Semėnienė has been working at the Institute for Lithuanian Language since 1995: during 1995–2014 she was working at the Grammar Department, and as of 2015 she‘s been working at the Centre for the Research of the Standard Lithuanian Language.

In 2001 she defended her dissertation The Valency of Adjectives in Lithuanian Language (supervised by Habil. Dr Nijolė Sližienė.

In 2003, 2005 and 2007 she did her internships in the Carl von Ossietzky University in Oldenburg (Germany). The internship was sponsored by DAAD (2003), Alexander von Humboldt-Stiftung  and Gemeinnützige Hertie-Stiftung (2005, 2007) (Germany).

 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 2. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta 2014: Dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumas: įnagininko, kaip konkuruojančio linksnio, pavyzdžiu, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas237 p. ISBN 978-609-411-125-9.
 1. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2023: Atvirauti, atviravimas valentingumas dabartinėje lietuvių kalboje, Acta Linguistica Lithuania 89, 75–92. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2279/2350; DOI: https://doi.org/10.35321/all89-04.
 2. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2023: Prieraišus, prieraišumas valentingumas dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Acta Linguistica Lithuania 88, 181–205. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2245/2338; DOI: https://doi.org/10.35321/all88-09.
 3. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2023: 28 –oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje [apžvalga], Bendrinė kalba 96, 237–244. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2312/2389; DOI: https://doi.org/10.35321/bkalba.2023.96.13.
 4. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2022: Atžvilgiu konstrukcija valentingumo atžvilgiu, Acta Linguistica Lithuanica 87, 245–269. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2194/2298; DOI: https://doi.org/10.35321/all87-12.
 5. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2022: Geranoriškumas būdvardžio geranoriškas, -a formų pagrindu. – Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (sud.), Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje 3, Kraków / Vilnius: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 153-176. ISBN 978-83-8138-802-3 (druk); ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf); https://doi.org/10.12797/9788381388030.
 6. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2021: Jak jest rozumiany sąsiad w publicystyce (na podsta wie danych korpusowych). Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (sud.), Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje 2. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis, ir daugiakultūris paveldas, Vilnius, Liublinas: VU leidykla, 125-147. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/open-series/issue/view/1916. ISBN 978-609-07-0642-8. DOI: https://doi.org/10.15388/VLLP.2021.8.
 7. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2021: Rožinė spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Lietuvių kalba 16. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/issue/view/1962. eISSN: 1822-525X. DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2021.4.
 8. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2021: Latvis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ pasaulėvaizdyje, Baltu filoloģija XXX (1/2), 152–176. Prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija-xxx-1-2-2021/. ISSN 1691-0036. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.30.08.
 9. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2020: Daiktavardžiai atitiktis, atitikimas administracinėje kalboje, Bendrinė kalba 93, ISSN 2351-7204. DOI: https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.08. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2059.
 10. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2020: Draugo konceptas publicistikoje. Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (sud.), Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje Teorinės prielaidos ir interpretacijos, Liublinas, Vilnius: VU leidykla, 337–365. ISBN 978-609-07-0458-5. DOI: https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.17. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/open-series/issue/view/1706.
 11. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2019: Didelis dėkui ir dėkui labai dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Bendrinė kalba 92. DOI: https://doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.07. ISSN 2351-7204.
 12. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2019: Oranžinė spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Baltu filoloģija XXVIII (2), 173–201. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.28.2.06. ISSN 1691-0036.
 13. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2018: Žmogaus tapatybės konceptas pagal tapatus, -i ir jo vedinius dabartinės lietuvių kalbos publicistikoje, Acta Linguistica Lithuanica 79, 105–143.
 14. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2018: Chaki dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Bendrinė kalba 91. Prieiga internete: www.bendrinekalba.lt.
 15. Vaičiulytė-Semenienė, L., 2017: Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose, Vertimo studijos 10, 209–227. Prieiga internete: www.zurnalai.vu.lt.
 16. Vaičiulytė-Semenienė, L., 2017: Funkcinis reciprokinių žymeklių monadinėse konstrukcijose aspektas, Acta Linguistica Lithuanica LXXVI, 105–133.
 17. Vaičiulytė-Semenienė, L., 2017: Kartu, drauge dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Baltu filoloģija XXVI (2), 95–120.
 18. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2017: Daiktavardiškasis ir polinksniškasis labui dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje, Bendrinė kalba 90. Prieiga internete: www.bendrine-kalba.lt
 19. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2017: Du kūrybos būdai: daryti ir mąstyti. Jolanta Zabarskaitė, Sergejus Temčinas, Aurelija Gritėnienė, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Robertas Stunžinas, Andželika Gaidienė, Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 20–46.
 20. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2016: Dėka dabartinėje lietuvių kalboje, Acta Linguistica Lithuanica 75, 89–114.
 21. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2016: Daiktavardžio pagalba įnagininko desemantizacija, Acta Linguistica Lithuanica 74, 9–39.
 22. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2016: Teigiamų alelinių būdvardžių ir jų vedinių aktantų raiška, Bendrinė kalba 89, http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Semėnienė_BK_89_straipsnis.pdf.
 23. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2015: Kiek naudos iš posesyvinio naudininko: bučiuoja Onutei į ranką ir pakšteli Onutei į ranką, Baltu filoloģija XXIV (2), 95–118.
 24. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2015: Morphosyntaktische Varianz im Gegenwartslitauischen. Stephan Kessler, Artūras Judžentis, eds., Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages, Berlin: Logos Verlag, 51-78.
 25. Masiulionytė, V., Semėnienė, L., 2015: Possessive Konstruktionen in der deutschen und litauischen Phraseologie: Idiome mit der Bedeutung „reich sein“. Ioana-Narciya Creţu, ed., Quo vadis, Kommunikation?Kommunikation-Sprache-Medien [= Linguistik international 36], Peter Lang: Frankfirt am Main, 423-432.
 26. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Laisvųjų rezultatyvų raiška lietuvių kalboje, Baltu filoloģija XXIII (1), 105-123.
 27. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Daiktavardžio vardininkas ir įnagininkas finitiniuose askriptyviniuose būti sakiniuose, Acta Linguistica Lithuanica LXX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–24.
 28. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2013: Daiktavardžio predikatyvo morfosintaksinis žymėjimas Konstantino Sirvydo Punktų sakymų lietuviškame ir lenkiškame tekste, Leksikografija ir leksikologija 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 294-308.
 29. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012: Vietos antriniai predikatyvai, Baltu filoloģija XXI (1), 73-90.
 30. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012: Prieveiksminiai antriniai predikatyvai, Baltistika XLVII (1), Vilnius: VU, 51–72.
 31. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2012: Daiktavardžio predikatyvo morfosintaksinio žymėjimo koreliacija su veiksmažodžio veikslu, Lietuvių kalba 6, Vilnius: VU, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=208
 32. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2010: Konstrukcijų su būdamas semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai, Lietuvių kalba 4, Vilnius: VU, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=164.
 33. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2008: Die morphosyntaktische Markierung substantivischer sekundärer Prädikative im Litauischen. Ch. Schroeder, G. Hentschel, W. Boeder, eds., Secondary predicates in Eastern European languages and beyond [= Studia Slavica Oldenburgensia 16], Oldenburg, 401–412.
 34. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2008: Predikatinio daiktavardžio morfosintaksinis žymėjimas XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių kalboje (remiantis K. Sirvydu ir J. Bretkūnu). V. Šeferis, ed., Baltské jazyky v proměnách metod, Brno, 119–135.
 35. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Daiktavardinės kaip konstrukcijos kaip analitinis predikatyvų žymėjimo rodiklis, Acta Linguistica Lithuanica LVI, 73–101.
 36. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Depiktyvų semantiniai tipai ir jų morfosintaksinis žymėjimas, Baltu Filoloģija XVI (1/2), Riga, 109–127.
 37. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Kasusmarkierung des Prädikatsnomens in askriptiven Sätzen im Litauischen, Baltu Filoloģija XV (1/2), Riga, 111–137.
 38. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Morfosintaksinis posesyvumo žymėjimas: vidinė ir išorinė posesyvumo raiška. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Daiktavardinio junginio tyrimai [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4], Vilnius, 151–178.
 39. Holvoet, A., Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Giminės kategorija. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Daiktavardinio junginio tyrimai [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4], Vilnius, 101–120.
 40. Semėnienė, L., 2005: Intranzityvinio subjekto žymėjimas vardininku ir / arba kilmininku, Acta Linguistica Lithuanica 52, 67–82.
 41. Holvoet, A., Semėnienė, L., 2005: Veiksnio ir tiesioginio papildinio sąvokos. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius, LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai3], 39–64.
 42. Semėnienė, L., 2004: Die prädikative Verwendung von Substantiven im Litauschen: Nominativ vs. Instrumental, Acta Linguistica Lithuanica 50, 99–125.
 43. Holvoet, A., Semėnienė, L., 2004: Linksnio teorijos pagrindai. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė, red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], 11–33.
 44. Holvoet, A., Semėnienė, L., 2004: Rūšies kategorija: mediumas ir pasyvas. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė, red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], 35–60.
 45. Semėnienė, L., 2003: Būdvardžio derinimas. Axel Holvoet, Artūras Judžentis, red., Sintaksinių ryšių tyrimai, Vilnius: LKI [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 1], 37–66.
 46. Semėnienė, L., 2003: Būdvardžio derinimas ir būdvardžio bevardės giminės problema, Acta Linguistica Lithuanica 48, 119–136.
 47. Semėnienė L. Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių valentingumas, Acta Linguistica Lithuanica 46, 2002, 131–144.
 48. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2001: Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas. Daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 49. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2000: Lietuvių kalbos daugiavalenčių būdvardžių sintaksinis ir semantinis valentingumas, Lituanistica 3/4 (43/44), 35–60.
 50. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 1998: Būdvardžių reikšmė ir valentingumas, Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 59–73.
 1. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2023: Prieraišumo konceptas publicistikoje. 5–oji tarptautinė mokslinė konferencija Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje V. Tekstologijos kultūriniai aspektai. Tekstas-tekstema-kontekstas (Vilnius, VU, 2023 m. rugsėjo 8 d.).  Prieiga internete: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/Tezes_2023_maketas-GERAS.pdf.
 2. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2022: Atžvilgiu konstrukcijos valentingumo požiūriu. 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas (Vilnius, VU, 2022 m. spalio mėn. 6–7 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf].
 3. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2022: Kantrybė pagal būdvardį kantrus publicistikoje. VI tarptautinės mokslinės konferencijos iš ciklo „Slavų kalbos sociolingvistikos aspektu“ „Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė“ ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės (Vilnius, VU, 2022-09-08). Prieiga internete: http://www.sociolingvistika2022.flf.vu.lt/pranesimu-tezes/.
 4. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2021: Geranoriškumas geranoriškas, -a formų pagrindu. Tarptautinė mokslinė konferencija Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje (Vilnius: Vilniaus universitetas, 2021-10-07).
 5. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2021: Elektroninės paslaugos rinkodarai: paskirtys ir galimybės. Nuotolinis mokslinis seminaras E. kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021-12-10).
 6. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2020: Kaip suvokiamas kaimynas DLKT publicistikoje. Tęstinis tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas (Vilnius, 2020 m. rugsėjo 24–25 d.). Paskelbtos pranešimos tezės: Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas, sud. K. Rutkovska, Vilnius: VU, 2020, 41–42, ISBN 978-609-07-0446-2.
 7. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2019: Draugo konceptas, remiantis daiktavardžio draugas formomis dabartinės lietuvių kalbos publicistikoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje (Vilnius, 2019 m. liepos 4–7 d.). Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf.
 8. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2018: Chaki spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje. 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose (Vilnius, VU, 2018-09-28). Tezių prieiga internete: www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt
 9. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2018: Žmogaus tapatybė Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno publicistikoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita (Vilnius, LKI 2018-05-17).
 10. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2017: Reciprokiniai žymekliai monadinėse konstrukcijose. Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje (Vilnius, LKI, 2017-04-21).
 11. Semėnienė, L., 2017: Daiktus reiškiantys daiktavardžiai kaip kvantifikatoriai vertimuose. 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija Vertimas: tapatumas, panašumas, dermė (Vilnius, VU, 2017-10-5). Tezių prieiga internete: www.vertimas2017.flf.vu.lt
 12. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2016: Kurti semantika pagal ,,Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną“. 23-ioji tarptautinėje mokslinė Jono Jablonskio konferencija Reikšmė kalboje ir kultūroje (Vilnius, VU, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.).
 13. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2015: Daiktavardžio pagalba įnagininko desemantizacija ir jo kaip polinksnio vartojimas. XII tarptautinis baltistų kongresas: sekcija Baltų kalbų funkciniai žodžiai (Vilnius, 2015 11 28).
 14. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2014: Kasus als morphosyntaktische Varianten im Litauischen. Tarptautinė mokslinė konferencija Neue Forschungen zur Syntax und Morphologie der baltischen Sprachen (Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald – Lubmin, 2014 05 30).
 15. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2011: Prieveiksmiais žymimi antriniai predikatyvai. Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos vienetų semantika ir struktūra (Klaipėdos universitetas, 2011 m. birželio 16–18 d.).
 16. Masiulionytė V. (VU), Semėnienė L., 2011: Possessive Konstruktionen in der deutschen und litauischen Phraseologie: Idiome mit der Bedeutung „reich sein“. 46. Linguistisches Kolloquium ,,Quo vadis, Kommunikation?“ Kommunikation-Sprache-Medien (Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Lucian-Blaga-University Sibiu, 14.-17. September 2011, ISBN: 978-606-12-0188-4).
 17. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2010: Konstrukcijų su būdamas semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai. XI tarptautinis baltistų kongresas Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis (Latvijos universitetas, Ryga, 2010 09 29).
 18. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2007: Predikatinio daiktavardžio morfosintaksinis žymėjimas XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių kalboje (remiantis K. Sirvydu ir J. Bretkūnu). Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita (Masaryko universitetas, Brno, 2007 m. lapkričio 7 –9 d.).
 19. Vaičiulytė-Semėnienė, L., 2006: Linksnių ir prielinksnių vartojimas pagal Schleicherį. Tarptautinė mokslinė konferencija Augusto Schleicherio „Lietuvių kalbos gramatikai“ šimtas penkiasdešimt metų (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2006m. gruodžio 6–8d.).
 20. Vaičiulytė-Semėnienė, L. 2006: Išorinė posesyvumo raiška lietuvių kalboje. Gramatikos konferencija Situs Grammaticorum Tercia, vasaros kvalifikacinė mokykla ,,Europos kalbotyra: kryptys ir metodai“ (Salos, Rokiškio raj., 2006 m. liepos 31 – rugpjūčio 3d.).
 21. Vaičiulytė-Semėnienė, L. 2005: Die morphosyntaktische Markierung substantivischer sekundärer Prädikative im Litauischen. Internationalen Linguistischen Symposium Descriptive and theoretical problems of secondary predicates, with emphasis on Middle and Eastern European languages (Carl von Ossietzky universitetas, Oldenburgas, 2005 gruodžio 7–10d.).
 22. Semėnienė, L., 2004: Linksnių varijavimo problema lietuvių kalbos gramatikoje: predikatinio daiktavardžio vartojimas (vardininkas vs. įnagininkas). Gramatikos konferencija Situs Grammaticorum Salensium (Salos, Rokiškio raj., 2004 08 07).
 23. Vaičiulytė-Semėnienė L., 2001: Atributiškai vartojami būdvardžiai. Jono Jablonskio konferencija. Kalbos vartosena ir tvarkyba (Vilnius, 2001 m. spalio 4 d.).

 

Edited

Semėnienė L., Holvoet, A., red., Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: LKI [= Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], 2004, 192 p.

Supervised a scientific group project project Secondary predicates in Lithuanian: semantics and morphosyntax, The Research Council of Lithuania, 2010–2011 (Project No MIP-14/2010).

 1. Žodžių prasmių tinklas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/zodziu-prasmiu-tinklas. – https://ekalba.lt [dr. Anželika Gaidienė, dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Danutė Liutkevičienė, dr. Jolita Urbanavičienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 2. Elektroninė paslauga Naudotojų užklausų analizė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/naudotoju-uzklausu-analize. – https://ekalba.lt [dr. Anželika Gaidienė, dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Danutė Liutkevičienė, dr. Jolita Urbanavičienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 3. Elektroninė paslauga E. sąvokos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/e-savokos. – https://ekalba.lt [dr. Anželika Gaidienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 4. Ekonomikos sąvokų ontologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/ekonomikos-ontologija. – https://ekalba.lt [dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 5. Kompiuterinės technikos ir jos dalių sąvokų ontologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/ kompiuterines-technikos-ontologija. – https://ekalba.lt [dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 6. Žmogaus anatomijos sąvokų ontologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/zmogaus-anatomijos-ontologija. – https://ekalba.lt [dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 7. Elektroninė paslauga E. pavadinimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/e-pavadinimas. – https://ekalba.lt [dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 8. Elektroninė paslauga Nuomonių analizė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/nuomoniu-analize. – https://ekalba.lt [dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, dr. Palmira Zemlevičiūtė].
 9. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas: tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys nuo 2019 m., sud. L. Vaičiulytė-Semėnienė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, V. Čižik-Prokaševa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-256-0. DOI: doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas. Prieiga internete:http://publicistikos-tekstynas.lki.lt.
 1. 2018–2021: Development of the Lithuanian Language Resource Information System (E-kalba). The project has been implemented under measure 02.3.1-CPVA-V-526 ‘Lithuanian Language in Information Technologies’ of priority 2 ‘Promotion of the Information Society’ of the 2014-2020 European fund investment operational program.  L. Vaičiulytė-Semėnienė was a principal in the project.
 2. 2010–2011: a scientific group project Secondary predicates in Lithuanian: semantics and morphosyntax sponsored by The Research Council of Lithuania (Project No MIP-14/2010). L. Vaičiulytė-Semėnienė was a supervisor and a principal in the project.

Other Members