AG

Aidas Gudaitis

Junior researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

In 1997 Aidas Gudaitis acquired his Master‘s degree in Environmental Sciences at the Vytautas Magnus University (Kaunas).
Since 2021 he is a PhD student at the Institute of the Lithuanian Language, Vytautas Magnus University and Klaipėda University.
Since 2021 he works at the Institute of the Lithuanian Language as a junior researcher.
Since 2022 he is participating in the project “The digitalisation, publication and research of onomastics data based on the survey carried out in Mažeikiai, Telšiai, Kretinga and Tauragė counties before 2nd WW”.

Fields of research: Geolinguistics, Language Geography, application of GIS technology in Linguistics.

 1. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Rytų aukštaičių panevėžiškių diferencinio požymio kaita: geoerdvinis aspektas. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 149–172.
 1. Gudaitis Aidas 2022: Pietryčių Lietuvos daugiakalbio arealo XIX a. pab. ir XX a. pr. etnolingvistinių ribų rekonstrukcija Platerio, Anonimo, Rozwadowskio duomenimis. – Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“, Vilnius, 2022 m. balandžio 28 d. Prieiga internete: http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-doktorantu-moksline-konferencija-naujausi-moksliniai-tyrimai-ir-inovacijos-2022/.
 2. Gudaitis Aidas 2022: Daugiakalbės Pietryčių Lietuvos etnolingvistinių ribų dinamika XIX a. pab. / XXI a. pr. Dynamics of ethnolinguistic borders of multilingual region of the Eastern Lithuania during the period of the end of 19th and the beginning of 21st centuries. – The International Scientific Conference “Regional Varieties of Language” to commemorate the 149th anniversary of the academician Jānis Endzelīns, Ryga: Latvijos universitetas, 2022 m. vasario 22–23 d. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 3. Gudaitis Aidas 2022: Pietryčių Lietuvos daugiakalbiškumo raida dinaminiuose skaitmeniniuose žemėlapiuose – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija, Vilnius, 2022 m. sausio 24 d. Prieiga internete: http://lki.lt/ivyko-lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/.
 4. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Kalbinių, socioekonominių ir sociokultūrinių duomenų geoerdvinė analizė įrankiu „ArcGIS Insights“. – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 m. lapkričio 26 d. Prieiga internete: http://lki.lt/2-oji-tarptautine-moksline-konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga/.
 5. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Sociokultūrinių tinklų tyrimo modelis tarmės kaitai nustatyti. – XIII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimo tezės, Ryga: Latvijos universitetas, 2021 m. spalio 13–16 d. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 6. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Petro Būtėno pėdsakais po okuojančiąsias šnektas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“, Panevėžys, 2021 m. balandžio 27 d. Prieiga internete: https://www.pavb.lt/2021/04/tarptautine-moksline-konferencija-kalbininkui-etnologui-pedagogui-petrui-butenui-pagerbti/.

Other Members